Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2005. > Ministar Kebo uručio donaciju Vijeća ministara Franjevačkom samostanu

Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanu
Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanubroj pregleda - 12111.08.2005
Franjevački samostan sv. Duha, Fojnica
Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanu
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Franjevačkom samostanu (11.08.2005)
Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanu
Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanubroj pregleda - 9311.08.2005
Franjevački samostan sv. Duha, Fojnica
Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanu
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Franjevačkom samostanu (11.08.2005)
Mirsad Kebo, ministar za ljudska prava i izbjeglice i fra. Mirko Majdandžić, gvardijan Franjevačkog samostana sv. Duha
Mirsad Kebo, ministar za ljudska prava i izbjeglice i fra. Mirko Majdandžić, gvardijan Franjevačkog samostana sv. Duhabroj pregleda - 11611.08.2005
Franjevački samostan sv. Duha, Fojnica
Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanu
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Franjevačkom samostanu (11.08.2005)
Mirsad Kebo, ministar za ljudska prava i izbjeglice i fra. Mirko Majdandžić, gvardijan Franjevačkog samostana sv. Duha
Mirsad Kebo, ministar za ljudska prava i izbjeglice i fra. Mirko Majdandžić, gvardijan Franjevačkog samostana sv. Duhabroj pregleda - 13111.08.2005
Franjevački samostan sv. Duha, Fojnica
Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanu
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Franjevačkom samostanu (11.08.2005)
Mirsad Kebo, ministar za ljudska prava i izbjeglice i fra. Mirko Majdandžić, gvardijan Franjevačkog samostana sv. Duha
Mirsad Kebo, ministar za ljudska prava i izbjeglice i fra. Mirko Majdandžić, gvardijan Franjevačkog samostana sv. Duhabroj pregleda - 13511.08.2005
Franjevački samostan sv. Duha, Fojnica
Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanu
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Franjevačkom samostanu (11.08.2005)
Mirsad Kebo, ministar za ljudska prava i izbjeglice i fra. Mirko Majdandžić, gvardijan Franjevačkog samostana sv. Duha
Mirsad Kebo, ministar za ljudska prava i izbjeglice i fra. Mirko Majdandžić, gvardijan Franjevačkog samostana sv. Duhabroj pregleda - 12011.08.2005
Franjevački samostan sv. Duha, Fojnica
Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanu
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Franjevačkom samostanu (11.08.2005)
Govor načelnika općine Fojnica Salkana Merdžanića
Govor načelnika općine Fojnica Salkana Merdžanićabroj pregleda - 13311.08.2005
Franjevački samostan sv. Duha, Fojnica
Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanu
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Franjevačkom samostanu (11.08.2005)
Suad Džafić (savjetnik ministra za ljudska prava i izbjeglice), Mirsad Kebo (ministar za ljudska prava i izbjeglice), fra. Mirko Majdandžić (gvardijan Franjevačkog samostana sv. Duha u Fojnici) i Salkan Merdžanić (načelnik općine Fojnica)
Suad Džafić (savjetnik ministra za ljudska prava i izbjeglice), Mirsad Kebo (ministar za ljudska prava i izbjeglice), fra. Mirko Majdandžić (gvardijan Franjevačkog samostana sv. Duha u Fojnici) i Salkan Merdžanić (načelnik općine Fojnica)broj pregleda - 15211.08.2005
Franjevački samostan sv. Duha, Fojnica
Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanu
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Franjevačkom samostanu (11.08.2005)
Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanu
Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanubroj pregleda - 10211.08.2005
Franjevački samostan sv. Duha, Fojnica
Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanu
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Franjevačkom samostanu (11.08.2005)
Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanu
Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanubroj pregleda - 9311.08.2005
Franjevački samostan sv. Duha, Fojnica
Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanu
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Franjevačkom samostanu (11.08.2005)
Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanu
Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanubroj pregleda - 12111.08.2005
Franjevački samostan sv. Duha, Fojnica
Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanu
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Franjevačkom samostanu (11.08.2005)
Suad Džafić (savjetnik ministra za ljudska prava i izbjeglice), Mirsad Kebo (ministar za ljudska prava i izbjeglice), fra. Mirko Majdandžić (gvardijan Franjevačkog samostana sv. Duha u Fojnici) i Salkan Merdžanić (načelnik općine Fojnica)
Suad Džafić (savjetnik ministra za ljudska prava i izbjeglice), Mirsad Kebo (ministar za ljudska prava i izbjeglice), fra. Mirko Majdandžić (gvardijan Franjevačkog samostana sv. Duha u Fojnici) i Salkan Merdžanić (načelnik općine Fojnica)broj pregleda - 12111.08.2005
Franjevački samostan sv. Duha, Fojnica
Ministar Kebo uručio donaciju ispred Vijeća ministara Franjevačkom samostanu
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Donacija Franjevačkom samostanu (11.08.2005)
broj slika - 15 broj strana - 2 1