Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > Sjednice Općinskog vijeća Fojnica > 21.12.2009 - Održana 11. sjednica Općinskog vijeća

Sjednici OV Fojnica su pored vijećnika prisustvovali i predstavnici OSCE-a sa sjedištem u Travniku a kod tačke o inicijativi o izdvajanju ŠG "Vranica" Fojnica iz ŠPD SBŠ Donji Vakuf i radnici ŠG "Vranica" Fojnica
Sjednici OV Fojnica su pored vijećnika prisustvovali i predstavnici OSCE-a sa sjedištem u Travniku a kod tačke o inicijativi o izdvajanju ŠG "Vranica" Fojnica iz ŠPD SBŠ Donji Vakuf i radnici ŠG "Vranica" Fojnicabroj pregleda - 31721.12.2009
Hotel "Reumal", Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Održana 11. sjednica Općinskog vijeća
U kongresnoj sali hotela "Reumal" u Fojnici održana je redovna jedanaesta sjednica Općinskog vijeća Fojnica
U kongresnoj sali hotela "Reumal" u Fojnici održana je redovna jedanaesta sjednica Općinskog vijeća Fojnicabroj pregleda - 32621.12.2009
Hotel "Reumal", Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Održana 11. sjednica Općinskog vijeća
Predsjedavajući Općinskog vijeća Fojnica Vinko Protuđer i tajnica Snežana Rajić
Predsjedavajući Općinskog vijeća Fojnica Vinko Protuđer i tajnica Snežana Rajićbroj pregleda - 26921.12.2009
Hotel "Reumal", Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Održana 11. sjednica Općinskog vijeća
broj slika - 3 broj strana - 1