Fojnica online v2018
Početna > Dešavanja u Fojnici > 2009. > Anketa: Treba li zabraniti da ljekar radi i u privatnoj ordinaciji i u državnoj ustanovi?

"Ako ljekar radi u državnoj zdrastvenoj ustanovi ne bi trebalo da taj posao radi i privatno, i obratno. Ne može on istu kvalitetnu i adekvatnu mecinsku pomoć pružiti na dva mjesta...", Adila Mekić
"Ako ljekar radi u državnoj zdrastvenoj ustanovi ne bi trebalo da taj posao radi i privatno, i obratno. Ne može on istu kvalitetnu i adekvatnu mecinsku pomoć pružiti na dva mjesta...", Adila Mekićbroj pregleda - 13226.03.2009
Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Anketa: Treba li zabraniti da ljekar radi i u privatnoj i u državnoj ustanovi? (27.03.2009)
"Ne bi trebalo to zabraniti. Samo i u državnom i privatnom sektoru zdrastva ljekari se u potpunosti posvete svom poslu. Kad je ljekar izvanredno stručan zašto da to svoje znanje ne koristi i u privatnim zdrastvenim ustanovama", Almir Pubović
"Ne bi trebalo to zabraniti. Samo i u državnom i privatnom sektoru zdrastva ljekari se u potpunosti posvete svom poslu. Kad je ljekar izvanredno stručan zašto da to svoje znanje ne koristi i u privatnim zdrastvenim ustanovama", Almir Pubovićbroj pregleda - 16426.03.2009
Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Anketa: Treba li zabraniti da ljekar radi i u privatnoj i u državnoj ustanovi? (27.03.2009)
"Moje mišljenje da bi to trebalo zabraniti jer nije ista kvaliteta zdrastvenih usluga kad se ide u državnu zdrastvenu ustanovu i privatnu zdrastvenu ustanovu...", Mato Knežević
"Moje mišljenje da bi to trebalo zabraniti jer nije ista kvaliteta zdrastvenih usluga kad se ide u državnu zdrastvenu ustanovu i privatnu zdrastvenu ustanovu...", Mato Kneževićbroj pregleda - 16326.03.2009
Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Anketa: Treba li zabraniti da ljekar radi i u privatnoj i u državnoj ustanovi? (27.03.2009)
"Trebalo bi da privatna zdrastvena praksa nije na štetu državne prakse, tako reći da svoj rad ne zloupotrebljavaju kako neki rade, kad su na poslu u državnoj zdrastvenoj ustanovi upućuju pacijente u privatnu praksu", Alen Cvjetković
"Trebalo bi da privatna zdrastvena praksa nije na štetu državne prakse, tako reći da svoj rad ne zloupotrebljavaju kako neki rade, kad su na poslu u državnoj zdrastvenoj ustanovi upućuju pacijente u privatnu praksu", Alen Cvjetkovićbroj pregleda - 14126.03.2009
Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Anketa: Treba li zabraniti da ljekar radi i u privatnoj i u državnoj ustanovi? (27.03.2009)
"Trebalo bi svakako zabraniti da ljekar radi i u državnoj i privatnoj zdrastvenoj ustanovi, s tim da budu adekvatno nagrađeni odnosno plaćeni...", Selvedina Kurta
"Trebalo bi svakako zabraniti da ljekar radi i u državnoj i privatnoj zdrastvenoj ustanovi, s tim da budu adekvatno nagrađeni odnosno plaćeni...", Selvedina Kurtabroj pregleda - 16826.03.2009
Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Anketa: Treba li zabraniti da ljekar radi i u privatnoj i u državnoj ustanovi? (27.03.2009)
"Kvalitetan ljekad kad ode iz državne zdrastvene ustanove otvori svoju privatnu zdrastvenu ustanovu, sebi širi veći i kvalitetniji posao i zdrastvene usluge, a u državnoj ustanovi oslobađa prostor za mlađe ljekare.", Željko Glušac
"Kvalitetan ljekad kad ode iz državne zdrastvene ustanove otvori svoju privatnu zdrastvenu ustanovu, sebi širi veći i kvalitetniji posao i zdrastvene usluge, a u državnoj ustanovi oslobađa prostor za mlađe ljekare.", Željko Glušacbroj pregleda - 13126.03.2009
Fojnica
Foto: Hazim Čukle
Opširnije: Anketa: Treba li zabraniti da ljekar radi i u privatnoj i u državnoj ustanovi? (27.03.2009)
broj slika - 6 broj strana - 1