Nova verzija sajta
Javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih za sport u 2018.godini
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Petak, 02.03.2018, 12:50
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica


Javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih za sport u 2018.godini

Načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura raspisuje javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih za sport u 2018.godini.
Nosioci sportskih aktivnosti mogu kandidirati svoje projekte: ako imaju sjedište na području općine Fojnica, ako su registrovani u skladu sa zakonom i to najmanje godinu dana prije podnošenja prijave i ako su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa.
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Fojnica i Web stranici Općine Fojnica www.fojnica.ba


Javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih za kulturu u 2018.godini
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Petak, 02.03.2018, 12:33
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica


Javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih za kulturu u 2018.godini

Načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura raspisuje javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih za kulturu u 2018.godini.
Nosioci kulturnih aktivnosti mogu kandidirati svoje projekte: ako imaju sjedište na području općine Fojnica, ako su registrovani u skladu sa zakonom i to najmanje godinu dana prije podnošenja prijave
i ako su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa.
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Fojnica i Web stranici Općine Fojnica www.fojnica.ba .


Konkurs za izbor najboljih literarnih radova
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Petak, 02.03.2018, 11:40
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica


Konkurs za izbor najboljih literarnih radova

Načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura raspisuje konkurs za izbor najuspješnijih literarnih radova povodom Dana Općine Fojnica na temu „U Fojnici mogu ostvariti svoje snove“.
Pozivaju se svi učenici SMŠ „Zijah Dizdarević“ da na predloženu temu dostave radove Komisiji za odabir najuspješnijeg literarnog rada.
Rok za dostavljanje radova je 14.03.2018.godine.
Od pristiglih literarnih radova, Komisija koju imenuje Načelnik općine će izabrati tri najuspješnija literarna rada i dodijeliti nagrade.


Održana javna rasprava na temu Izmjene i dopune Regulacionog plana ulica Omladinska
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Petak, 02.03.2018, 08:07
Klikni za više fotografija Javna rasprava
Javna rasprava na temu Izmjene i dopune Regulacionog plana Fojnica, Ulica Omladinska održana je u Sali općine Fojnica.

Tom prilikom javnost je upoznata sa urbanističkom osnovom izmjene regulacionog plana ovog područja.
Na raspravi su zainteresovani građana imali priliku od nadležne službe dobiti odgovore na pitanja i nejasnoće vezano za predložene izmjene.

Tom prilikom su iznesene pristigle primjedbe i prijedlozi. Nakon održavanja rasprave Izmjene i dopune Regulacionog plana Fojnica, Ulica Omladinska idu u daljnu zakokonsku proceduru.Upozorenje građanima općine Fojnica
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Petak, 02.03.2018, 07:26
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina FojnicaUPOZORENJE GRAĐANIMA OPĆINE FOJNICA NA NEVRIJEME – POLEDICU NA SAOBRAĆAJNIM I PJEŠAČKIM PROMETNICAMA

Upozoravamo građane na oprez prilikom kretanja po prometnicama, zbog zaleđenih površina uslijed padalina ledene kiše. Bez potrebe da se ne izlazi iz domova, dok komunalne Službe ne prilagode površine za sigurno kretanje,vozila i pješaka.
www.fojnica.ba/opcina
Sastanak u Općini: Tema pružanje podrške i pomoći žrtvama nasilja u porodici
Općina Fojnica - Srijeda, 28.02.2018, 10:16
Klikni za više fotografija Sastanak u Općini
U Općini Fojnica je održan sastanak koji je organizovao Gender Centar Federacije BiH u okviru implementacije projekta „Unaprijeđenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodnozasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou“.

Sastanku su prisustvovali Zlatan Hrničić i Fatima Bečirović u ime Gender Centra, načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura i šefica Službe socijalne zaštite Dževahira Pubović te načelnik PS Fojnica Amir Softić.

Cilj sastanka je bio da se napravi uvid u trenutnu situaciju u općini Fojnica kada je u pitanju pružanje podrške i pomoći žrtvama nasilja u porodici kao i funkcioniranje općinskog multisektorskog tima.
Sastanci na ovu temu bit će održani u svih dvanaest općina Srednjobosanskog kantona u toku februara i marta ove godine.


Čestitka načelnika općine Fojnica Sabahudina Klisure
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Srijeda, 28.02.2018, 09:32
Klikni za više fotografija Čestitka

Svim Fojničanima i građanima Bosne i Hercegovine čestitam 1.mart Dan nezavisnosti BIH.
Načelnik općine Fojnica
dipl.ing.Sabahudin Klisura

Sretan 1. mart - Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Srijeda, 28.02.2018, 06:16
1. mart/ožujak, Dan Nezavisnosti BiH
Jednokratna novčana pomoć nezaposlenim porodiljama 400 KM
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Utorak, 27.02.2018, 10:46
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica


Jednokratna novčana pomoć nezaposlenim porodiljama 400 KM


Ovih dana stupio je na snagu izmijenjeni Pravilnik za dodjelu jednokratne novčane pomoći porodiljama u općini Fojnica. Izmjenama je definisano da će se jednokratna pomoć dodjeljivati u iznosu od 400 KM umjesto dosadašnjih 300 KM. Ovu pomoć ostvarit će sve porodilje koje se nalaze na evidenciji Biro-a za zapošljavanje za prvo, drugo i treće dijete.
Porodiljama koje su u radnom odnosu, iznos naknade se smanjuje sa 200 na 100 KM. Također izmjenama je definisano da dodatnih 200 KM će dobiti porodilje, zaposlene i nezaposlene, za četvrto i svako sljedeće rođeno dijete.
„Cilj izmjena Pravilnika ogleda se u nastojanju da što veći broj korisnica dobije ovakvu vrstu novčane pomoći a cjelokupan projekat ima za cilj poboljšanje nataliteta na području naše Općine. Općina Fojnica, zajedno sa svojim službama ovaj projekat realizuje posljednje dvije godine i sretni smo zbog toga“ kaže načelnik Općine Fojnica Sabahudin Klisura .

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju porodilje koje su najmanje šest mjeseci prije rođenja djeteta imale prebivalište na teritoriji Općine Fojnica a zahtjev i potrebnu dokumentaciju dužne su dostaviti nadležnoj općinskoj službi.
Isplata se vrši na priloženi transakcijski račun u roku od najkasnije 60 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika možete vidjeti u prilogu!

Javne nabavke - Odluka o izboru ponuđača ECOTIME
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Utorak, 27.02.2018, 08:03
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po direktnom sporazumu


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po direktnom sporazumu - ECOTIME
PRILOG:
- Odluka

1 2 3 Slijedeća stranica >>
pretraga novosti :: arhiva novosti