Nova verzija sajta
Konačna lista za dodjelu stipendija redovnim studentima
anida.ramic - Petak, 05.01.2018, 16:57
Pročitano 233 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica

Broj: 02-14-1747/18
Fojnica, 03.01.2018.

Na osnovu člana 39. Statuta Općine Fojnica, člana 14. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija broj: 02-14-1520/14 od 12.12.2014.godine i predložene Liste studenata od strane Komisije za dodjelu stipendija, općinski načelnik donosi:

KONAČNU LISTU
Izabranih redovnih studenata općine Fojnica za stipendiranje
u školskoj 2017/2018 godini

U akademskoj 2017/2018 godini dodjeljuju se stipendije slijedećim studentima:
R/B Ime i prezime Broj bodova Naziv fakulteta
1. Ilhana Pašić 44 Ekonomski faklutet Zenica
2. Salko Akšamović 44 Fakultet za kriminalistiku Sarajevo
3. Ensara Rizvić 44 Filozofski fakultet Sarajevo
4. Adna Akšamović 44 Poslovna ekonomija CEPS Kiseljak
5. Matea Martinović 42 Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo
6. Aida Salčinović 41 Dizajn interijera Mostar
7. Tereza Čuturić 39 Pedagoški fakultet Sarejvo
8. Elma Salčinović 37 Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo9
9. Mediha Klisura 36 Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo
10. Ilijana Protuđer 36 Ekonomski fakultet Sarajevo
11. Mahir Klisura 34 Ekonomski fakultet Sartajevo
12. Mehmed Čilaš 34 Šumarski fakultet Sarajevo
13. Nejla Handžić 34 Mašinski fakultet Sarjaevo
14. Tea Belojica 32 Fakultet za fiziku Beograd
15. Magdalena Cvjetković 32 Ekonomski fakultet Mostar
16. Nejra Polutan 32 Šumarski fakultet Sarajevo
17. Ivona Oroz 29 Prirodno – matematički fakultet Sarajevo
18. Mulija Vehabović 28 Mašinski fakultet Sarajevo
19. Rahmana Pamić 26 Filozofski fakultet Sarajevo
20. Harun Mujčić 26 Mašinski fakultet Sarajevo
II
Konačna lista će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Fojnica i na web stranici www.fojnica.ba.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing.


pretraga novosti :: arhiva novosti