Nova verzija sajta
Odobrena sredstva za JU Vrtić Fojnica
anida.ramic - Petak, 29.12.2017, 10:22
Klikni za više fotografija JU Vrtić
Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica je sa Općinom Fojnica aplicirala kod Bugarske vlade za pomoć u realizaciji projekta "Uređenje dvorišta i igrališta dječijeg vrtića Fojnica".

S tim u vezi načelnik općine Sabahudin Klisura i direktorica JU Dječiji vrtić Safija Serdarević su sa predstavnikom Bugarske vlade potpisali Sporazum o dodjeli nepovratnih finansijskih sredstava za realizaciju navedenog projekta. Sredstva su odobrena u vrijednosti od 30 hiljada LEVA (BGN).

Nakon realizacije ovog projekta biće poboljšani uslovi boravka djece u vrtiću jer će svoje aktivnosti moći obavljati i u dvorištu.

Održana deseta sjednica OV Fojnica
anida.ramic - Utorak, 26.12.2017, 06:40
Klikni za više fotografija Sjednica OV
Deseta sjednica OV Fojnica održana je u četvrtak. Za dnevni red je bilo planirano četrnaest tačaka, međutim nakon rasprave o dnevnom redu, tačke Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene Regulacionog plana užeg urbanog područja Fojnica i Prijedlog Odluke o provođenju izmjene Regulacionog plana užeg urbanog područja Fojnica su skinute s dnevnog reda ove sjednice.
Predsjednik Kluba SDP Emir Memija se obratio vijeću i rekao kako vijećnici ove stranke neće prisustvovati sjednicama dok ne dobiju odgovore na svoja vijećnička pitanja.
Na prijedlog načelnika Općine Fojnica Sabahudina Klisure, na dnevnom redu se našla tačka Informacija o održavanju skupštine Nature Concept Fojnica (NCF)i zauzimanju stavova o daljnim aktivnostima. Doneseno je Rješenje o davanju punomoći načelniku Općine Fojnica Sabahudinu Klisuri za Skupštinu NCF po osnovu državnog kapitala, te su mu date upute od strane vijećnika kako će se izjasniti po tačkama dnevnog reda.
Na dnevnom redu ove sjednice našao se Izvještaj o radu i poslovanju JKP „Šćona“ Fojnica, koji je usvojen.
Izmjene i dopune Budžeta Općine Fojnica za period 01.01.-31.12.2017.godine su jednoglasno usvojene. Također jednoglasno je usvojen i Prijedlog Budžeta Općine Fojnica za period 01.01.2018.-31.12.2018.godine. Budžet Općine Fojnica za ovu godinu planiran je u iznosu od 3.820.000,00 KM.
Nakon usvajanja Budžeta, jednoglasno su usvojeni i Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta te Budžetski kalendar.
Prijedlog Odluke o saglasnosti na izmjene granica naseljenih mjesta u Općini Fojnica je usvojen. Također i Prijedlog Odluke o proglašenju dobra od općeg interesa je dobio potrebnu većinu vijećnika.
Vijeće je usvojilo i Odluku o visini naknade članovima Općinske izborne komisije Fojnica.
Na kraju je imenovan član Komisije za žalbe, prigovore, predstavke i prijedloge te je usvojen program rada OV Fojnica za 2018.godinu.


U FOJNICI PUŠTEN BESPLATAN WI-FI
anida.ramic - Subota, 23.12.2017, 08:33
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica

U Fojnici pušten besplatan Wi-FiJučer je u Fojnici stavljen u funkciju Wi-Fi HotSpot. Puštena je pristupna tačka koja će svim korisnicima omogućiti besplatan internet.
Riječ je o projektu koji Općina Fojnica, na čelu sa načelnikom Sabahudinom Klisurom realizuje s kompanijom BH Telecom.
Pristupna tačka postavljena je na Općinu Fojnicu a uskoro će biti postavljena još jedna na TKC „Yunus Emre“.
Zahvaljujući tome od sada će građani Fojnice, ali i turisti imati besplatan pristup internetu.


www.fojnica.ba/opcina
Preliminarna lista redovnih studenata općine Fojnica za stipendiranje
anida.ramic - Petak, 22.12.2017, 15:24
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica

Broj: 02-14-1521/17
Fojnica, 22.12.2017.

Na osnovu člana 39. Statuta Općine Fojnica, člana 14. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija broj: 02-14-1520/14 od 12.12.2014.godine i predložene Liste studenata od strane Komisije za dodjelu stipendija, općinski načelnik donosi:

PRELIMINARNU LISTU
Izabranih redovnih studenata općine Fojnica za stipendiranje
u školskoj 2017/2018 godini

Usvajanjem prijedloga Budžeta za 2018 godinu, Općinski načenik povečao je broj stipendija sa 15 na 20 stipendija. U akademskoj 2017/2018 godini dodjeljuju se stipendije slijedećim studentima:
R/B Ime i prezime Broj bodova Naziv fakulteta
1. Ilhana Pašić 44 Ekonomski faklutet Zenica
2. Salko Akšamović 44 Fakultet za kriminalistiku Sarajevo
3. Ensara Rizvić 44 Filozofski fakultet Sarajevo
4. Adna Akšamović 44 Poslovna ekonomija CEPS Kiseljak
5. Matea Martinović 42 Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo
6. Aida Salčinović 41 Dizajn interijera Mostar
7. Elma Meša 39 Filozofski fakultet Sarajevo
8. Tereza Čuturić 39 Pedagoški fakultet Sarejvo
9. Elma Salčinović 37 Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo
10. Mediha Klisura 36 Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo
11. Ilijana Protuđer 36 Ekonomski fakultet Sarajevo
12. Mahir Klisura 34 Ekonomski fakultet Sartajevo
13. Mehmed Čilaš 34 Šumarski fakultet Sarajevo
14. Nejla Handžić 34 Mašinski fakultet Sarjaevo
15. Tea Belojica 32 Fakultet za fiziku Beograd
16. Magdalena Cvjetković 32 Ekonomski fakultet Mostar
17. Nejra Polutan 32 Šumarski fakultet Sarajevo
18. Ivona Oroz 29 Prirodno – matematički fakultet Sarajevo
19. Mulija Vehabović 28 Mašinski fakultet Sarajevo
20. Rahmana Pamić 26 Filozofski fakultet Sarajevo
II
Studenti koji nisu na preliminarnoj listi za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/2018. godini mogu izjaviti prigovor Općinskom načelniku u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
III
Preliminarna lista će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Fojnica i na web stranici www.fojnica.ba.

OPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing.


Obavijest o neradnom danu
Općina Fojnica - Petak, 22.12.2017, 15:14
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica

ObavijestOvim putem Vas obavještavamo da je 25.12.2017. godine (ponedjeljak) neradni dan.

Povodom nastupajućih Božićnih blagdana svim građanima općine Fojnica katoličke vjeroispovjesti, kao i svim ljudima dobre volje u ime Općine Fojnica upućujemo najiskrenije čestitke.

SRETAN BOŽIĆ!


Danas 10. sjednica OV Fojnica
anida.ramic - Četvrtak, 21.12.2017, 09:36
Klikni za više fotografija Sjednica OV
Deseta sjednica OV Fojnica održana je u četvrtak. Za dnevni red je bilo planirano četrnaest tačaka, međutim nakon rasprave o dnevnom redu, tačke Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene Regulacionog plana užeg urbanog područja Fojnica i Prijedlog Odluke o provođenju izmjene Regulacionog plana užeg urbanog područja Fojnica su skinute s dnevnog reda ove sjednice.
Predsjednik Kluba SDP Emir Memija se obratio vijeću i rekao kako vijećnici ove stranke neće prisustvovati sjednicama dok ne dobiju odgovore na svoja vijećnička pitanja.
Na prijedlog načelnika Općine Fojnica Sabahudina Klisure, na dnevnom redu se našla tačka Informacija o održavanju skupštine Nature Concept Fojnica (NCF)i zauzimanju stavova o daljnim aktivnostima. Doneseno je Rješenje o davanju punomoći načelniku Općine Fojnica Sabahudinu Klisuri za Skupštinu NCF po osnovu državnog kapitala, te su mu date upute od strane vijećnika kako će se izjasniti po tačkama dnevnog reda.
Na dnevnom redu ove sjednice našao se Izvještaj o radu i poslovanju JKP „Šćona“ Fojnica, koji je usvojen.
Izmjene i dopune Budžeta Općine Fojnica za period 01.01.-31.12.2017.godine je jednoglasno usvojen. Također jednoglasno je usvojen i Prijedlog Budžeta Općine Fojnica za period 01.01.2018.-31.12.2018.godine. Budžet Općine Fojnica za ovu godinu planiran je u iznosu od 3.820.000,00 KM.
Nakon usvajanja Budžeta, jednoglasno su usvojeni i Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta te Budžetski kalendar.
Prijedlog Odluke o saglasnosti na izmjene granica naseljenih mjesta u Općini Fojnica je usvojen. Također i Prijedlog Odluke o proglašenju dobra od općeg interesa je dobio potrebnu većinu vijećnika.
Vijeće je usvojilo i Odluku o visini naknade članovima Općinske izborne komisije Fojnica.
Na kraju je imenovan član Komisije za žalbe, prigovore, predstavke i prijedloge te je usvojen program rada OV Fojnica za 2018.godinu.


Javne nabavke - Odluka o izboru ponuđača BRAVAR
anida.ramic - Srijeda, 20.12.2017, 08:52
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica


Odluka o izboru ponuđača BRAVAR
PRILOG:
- Odluka

Pjesmom kroz Fojnicu
anida.ramic - Utorak, 19.12.2017, 09:17
Klikni za više fotografija SRMA
Članice vokalnog ansambla „Srma“ su u nedjelju bile domaćin manifestacije „Pjesmom kroz Fojnicu“. Manifestacija je održana u prelijepom bosanskom ambijentu restorana „1001 noć“ a gosti su bili prijatelji ovog ansambla.
„Večeras smo se okupili u ovom lijepom prostoru kako bi se prijateljima koji nam pomažu u radu zahvalili na najljepši mogući način, pjesmom. Večeras su sa nama oni koji su uvijek tu da nam daju svoju podršku, bilo da je riječ o finansijskoj ili moralnoj.“ rekla nam je Nermina Čohadžić, rukovodilac ansambla Srma.
Prisutni su imali priliku uživati u divnim pjesmama koje su izvodile članice Srme te u čitanju poezije koje pišu članice Srme Razija Zahirović Buharalija i Vezirka Okerić Hadžić te naš sugrađanin Nevres Jemendžić.
U sklopu programa najzaslužnijim prijateljima ansambla Srma uručene su zahvalnice i pokloni.
Zahvalnicu je dobio generalni direktor kompanije BH Pošta Mirsad Mujić, generalni sponzor ove manifestacije. Također zahvalnice su dobili i ministar u Vladi SBK Salkan Merdžanić te načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura.
Obećali su da njihova podrška VA „Srma“ neće izostati ni u budućnosti.
Nakon oficijelnog dijela programa, druženje je nastavljeno uz lijepu pjesmu i goste večeri Arifa Alajbegovića, Suada Pašića Paje i Mustafe Bećara.JAVNI POZIV
Općina Fojnica - Petak, 15.12.2017, 14:37
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica


Javni poziv za podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratne nočane pomoći za rješavanje socijalno statusnih pitanja pripadnika branilca i članova njihovih porodica koji se nalaze u stanju potrebe za 2017. godinuRok za predaju potrebne dokumentacije 30.12.2017. godine.

Kompletan tekst Javnog poziva pročitajte u Prilogu!

1 2 Slijedeća stranica >>
pretraga novosti :: arhiva novosti