Nova verzija sajta
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
Općina Fojnica - Srijeda, 05.07.2017, 08:22
Pročitano 278 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina FojnicaOdluka o poništenju postupka javne nabavke "Nabavka bukovog ili grabovog ogrijevnog drveta u 2017. godini za potrebe Općinskog organa upravePRILOG:
- Odluka

pretraga novosti :: arhiva novosti