Nova verzija sajta
Poziv za javnu raspravu
Općina Fojnica - Petak, 02.06.2017, 14:51
Pročitano 138 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne posloveJAVNA RASPRAVA
PRILOG:
- Poziv za JAVNU RASPRAVU

pretraga novosti :: arhiva novosti