Nova verzija sajta
Informacija
Općina Fojnica - Četvrtak, 24.11.2016, 09:45
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica


INFORMACIJA
o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o javnoj nabavci

PRILOG:
- Informacija

Javni poziv na uvid u prednacrt izmjene dijela reglacionog plana užeg urbanog područja Fojnica
Općina Fojnica - Utorak, 22.11.2016, 12:31
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Služba za za urbanizam, obnovu, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove
Fojnica : 22.11.2016.god
Javni poziv
na uvid u prednacrt
izmjene dijela reglacionog plana užeg urbanog područja Fojnica


Pozivaju se svi zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u izradi Izmjene regulacionog plana užeg urbanog područja općine Fojnica, tako da se dostavljanjem primjedbi, prijedloga i sugestija na Prednacrt plana dođe do postavljanja standardnih ciljeva kao što su: kreiranje realnog, otvorenog dokumenta, koji odgovara stvarnim potrebama građana, prikupljanje originalnih ideja o namjeni i upotrebi prostora.

Radi aktivnijeg učešća u izradi Izmjene regulacionog plana predmetni dokumenti su stavljeni na javni uvid i iste možete pogledati u Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove općine Fojnica.

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije građani mogu dostaviti u pisanoj formi u Službu za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove do 21.12.2016. godine.
POMOĆNIK NAČELNIKA
Fišević Šemsudin, dipl. ing.

Sastanak načelnika i privrednika Općine Fojnica
Općina Fojnica - Petak, 11.11.2016, 09:42
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica

U Sali Općine Fojnica, u subotu je održana sastanak načelnika gosp. Sabahudina Klisure sa privrednicima Općine Fojnica, te predtstavnicima Udruženja POSLODAVACA Fojnica. Sastanak je iniciran od strane Općinskog naćelnika gosp. Sabahudina Klisure, a sastanku su još prisustvovali sekretar Općine Fojnica gosp. Huseinbašić Azem, te pomočnik načelnika za privredu, finansije i budžet gosp. Mukača Alija.

U svom uvodnom izlaganju načelnik se zahvalio svima na dolasku i odvojenom vremenu, te je istakao značaj svakog privrednika za našu privredu, i jasno naglasio da „ svaki privrednik koji zapošljava jednu osobu zaslužuje pažnju organa lokalne vlasti, te naglasio značaj interakcije između lokalne vlasti s jedne, i privrednika s druge strane“.
Također, naglasio je da ovakvi događaji imaju za cilj detekciju problema koji opterećuju privredu, te da zajednički riješavamo one za koje imamo ingerencije, a one koji nisu u nadležnosti Općine, pokušavamo riješiti tako što ćemo nastupati jedinstveno prema višim nivoima vlasti, u iznalaženju rješenja, a na dobrobit i lokalne zajednice i privrednih subjekata.

Također istaknuto je da „osnovni cilj sastanka je da zajedno pokušamo da kreiramo povoljniji poslovni ambijent za sve nas“, te „da nam je dugoročni cilj da naša Općina, postane vrlo prepoznatljivo, uočljivo i poželjno mjesto na karti BiH za biznis, ulaganja.

Privrednici su također iznijeli svoje probleme, te naglasili da je najvažnije da lokalna vlast bude uz njih u realizaciji njihovih poslovnih poduhvata, te da je posebno potrebno da Općina ima razumijevanja za njihovu problematiku, a pogotovo da se pojača komunikacija između lokalne vlasti i privrede.

Na kraju sastanka, naćelnik Općine gosp. Sabahudin Klisura je izrazio zadovoljstvo iznesenim stavovima, te zamolio sve prisutne da sva priča ne ostane samo na ovom sastanku, već da ovakva okupljanja postanu češća u na obostranu korist, i zadovoljstvo.
Obavijest
Općina Fojnica - Petak, 11.11.2016, 08:38
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina FojnicaObavijest
PRILOG:
- Obavijest

KONKURS/NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima općine Fojnica u akademskoj 2016/2017 godini
Općina Fojnica - Srijeda, 09.11.2016, 15:12
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik
Fojnica : 09.11.2016.god
Konkurs/Natječaj za dodjelu stipendija studentima općine Fojnica
u akademskoj 2016/2017 godini


I

Raspisuje se konkurs za dodjelu 15 stipendija redovnim studentima općine Fojnica za akademsku 2016/2017 godinu.
II
Pravo učešća na konkursu za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine
2. da imaju prebivalište na području općine Fojnica
3. da su redovni studenti
4. da studiraju na fakultetima u Bosni i Hercegovini ili inostranstvu
5. da nisu ponavljali godinu studija
6. da ne primaju stipendiju od drugog davaoca ili studentski kredit
7. da nisu stariji od 25 godina
III
Materijalni položaj studenta boduje se na osnovu prihoda po članu domaćinstva na sljedeći način:
a) domaćinstva bez prihoda 40 bodova
b) prihod do 100,00 KM po članu domaćinstva 35 bodova
c) prihod od 101,00 KM do 150,00 KM po članu domaćinstva 30 bodova
d) prihod od 151,00 KM do 200,00 KM po članu domaćinstva 25 bodova
e) prihod od 201,00 KM do 250,00 KM po članu domaćinstva 20 bodova
f) prihod od 251,00 KM do 300,00 KM po članu domaćinstva 15 bodova
g) prihod od 301,00 KM do 350,00 KM po članu domaćinstva 10 bodova
h) prihod od 351,00 KM do 400,00 KM po članu domaćinstva 5 bodova
i) prihod preko 401,00 KM po članu domaćinstva 0 bodova

Ukoliko se utvrdi da dva ili više studenta imaju isti broj/zbroj bodova, prioritet prilikom odabira ima student više nastavne godine. Ukoliko studenti imaju isti broj bodova i nalaze se na istoj nastavnoj godini u obzir će se uzeti prijava studenta sa boljim prosjekom ocjena.
IV
Pravo na stipendiju može ostvariti jedan student iz porodice.
V
Ukupan iznos novčanih sredstava predviđen za stipendije iznosi 15.000,00 KM, a iznos pojedinačne stipendije bit će 100,00 (stotinu) KM.
VI
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće:

1. Prijavni obrazac (Info pult Općine Fojnica ili Web stranica Općine Fojnica:
www.fojnica.ba – Obrazac St.1)
2. Uvjerenje o državljanstvu – ovjerena fotokopija
3. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni studenti visokoškolskih ustanova u
Bosni i Hercegovini ili inostranstvu
4. Dokaz - uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama i izvedenom prosječnom ocjenom za
sve prethodne godine studija
5. Studenti I godine studija, svjedočanstva od I-IV razreda škole (ovjerene fotokopije)
6. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS)
7. Ovjerena izjava od nadležne općinske službe da nije ostvario/la stipendiju ili kredit od
drugog davaoca, i daOpćina Fojnica može koristiti moje lične podatke prilkom objave
rezultata na oglasnoj tabli i web staranici (Obrazac izjave St-2– Info pult Općine Fojnica
ili Web stranici Općine Fojnica)
8. Izjava o zajedničkom domaćinstvu (Općina Fojnica ili Mjesna zajednica)
9. Dokaz o visini prihoda članova zajedničkog domaćinstva:
a) Potvrda o visini plaće zaposlenih članova domaćinstva,
b) Ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska, starosna
penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina) ako je član domaćinstva
penzioner/ umirovljenik
VII
Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na oglasnim tablama/pločama Općine Fojnica i Mjesnih zajednica, te Web stranici Općine Fojnica www.fojnica.ba
VIII
Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom “Prijava na konkurs za dodjelu stipendija – ne otvarati” na adresu: OPĆINA FOJNICA – Komisiji za dodjelu stipendija studentima općine Fojnica, ul. Bosanska 94, 71270 Fojnica.
Krajnji rok za dostavu prijava 29.11.2016. godineOPĆINSKI NAČELNIK
Sabahudin Klisura, dipl.ing
Odluka
Općina Fojnica - Srijeda, 02.11.2016, 09:16
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica


Odluka o pokretanju postupka javne nabavke
PRILOG:
- Odluka

Odluka
Općina Fojnica - Ponedjeljak, 31.10.2016, 12:41
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica


Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača „LIGAMONT“ DOO Lukavac po direktnom sporazumu
PRILOG:
- Odluka

Odluka
Općina Fojnica - Ponedjeljak, 31.10.2016, 12:37
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica


Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača po direktnom sporazumu
PRILOG:
- Odluka

Odluka o izboru ponuđača putem direktnog sporazuma
Općina Fojnica - Ponedjeljak, 31.10.2016, 12:29
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica


Odluka o izboru ponuđača putem direktnog sporazuma
PRILOG:
- Odluka

pretraga novosti :: arhiva novosti