Nova verzija sajta
Javni poziv na uvid u urbanističku osnovu izmjene regulacionog plana dijela urbanog područja POSLOVNO TURISTIČKE ZONE u Fojnici
Općina Fojnica - Četvrtak, 27.10.2016, 08:48
Pročitano 101 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Služba za za urbanizam, obnovu, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove
Fojnica : 27.10.2016.god
Javni poziv
na uvid u urbanističku osnovu izmjene regulacionog plana dijela urbanog područja POSLOVNO TURISTIČKE ZONE u Fojnici


Pozivaju se svi zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u izradi Izmjene regulacionog plana dijela urbanog područja „POSLOVNO TURISTIČKE ZONE „ u Fojnici , tako da se dostavljanjem primjedbi, prijedloga i sugestija na Urbanističku osnovu dođe do postavljanja standardnih ciljeva kao što su: kreiranje realnog, otvorenog dokumenta, koji odgovara stvarnim potrebama građana, prikupljanje originalnih ideja o namjeni i upotrebi prostora.

Radi aktivnijeg učešća u izradi Izmjene regulacionog plana predmetni dokumenti su stavljeni na javni uvid i iste možete pogledati u Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove općine Fojnica.

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije građani mogu dostaviti u pisanoj formi u Službu za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove do 25.11.2016. godine.POMOĆNIK NAČELNIKA
Fišević Šemsudin, dipl. ing.

pretraga novosti :: arhiva novosti