Nova verzija sajta
Odluka
Općina Fojnica - Ponedjeljak, 31.10.2016, 12:41
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica


Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača „LIGAMONT“ DOO Lukavac po direktnom sporazumu
PRILOG:
- Odluka

Odluka
Općina Fojnica - Ponedjeljak, 31.10.2016, 12:37
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica


Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača po direktnom sporazumu
PRILOG:
- Odluka

Odluka o izboru ponuđača putem direktnog sporazuma
Općina Fojnica - Ponedjeljak, 31.10.2016, 12:29
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica


Odluka o izboru ponuđača putem direktnog sporazuma
PRILOG:
- Odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Općina Fojnica - Ponedjeljak, 31.10.2016, 12:16
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica


Odluka
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

PRILOG:
- Odluka

Obilježavanje dječije sedmice
Općina Fojnica - Petak, 28.10.2016, 15:02
Klikni za više fotografija Fojnica


Povodom Dječije sedmice/Dječijeg tjedna koja se obilježava prve sedmice mjeseca oktobra, općina Fojnica je, kao i proteklih godina, nizom aktivnosti obilježila istu.
Načelnik općine Sabahudin Klisura je, zajedno sa djelatnicama Službe socijalne zaštite, posjetio Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin Fojnica i Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići.
Prilikom posjete upriličeno je zajedničko druženje sa korisnicima ovih Ustanova, nakon čega su uručeni paketići sa slatkišima.
Tokom obraćanja, načelnik je rekao da će u narednom periodu službeno posjetiti urede direktora, jer je ovaj put želio da se posveti korisnicima koji su inaće Fojničani a za koje ga vežu tople uspomene.
Istim povodom, upriličena je posjeta i Romskim porodicama sa djecom, prilikom koje su uručeni prigodni paketići za djecu.
Također, načelnik je posjetio i JU Obdanište Fojnica gdje je uručio edukativne igračke za mališane – lego kocke, kao i slatkiše. Nakon druženja sa djecom, načelnik je iskoristio priliku i razgovarao sa direktoricom obdaništa o potrebama ove Ustanove i mogućim, daljim koracima unapređenja, kvalitetnijeg rada i djelovanja iste.
Načelnik istiće, da je poseban osjećaj i od neprocjenjivog značaja, bio vidjeti iskrenu radost korisnika Ustanova i djece, te da će u narednom periodu u okviru svog djelovanja i mogućnosti općine Fojnica, još veći akcenat dati pružanju pomoći najosjetljivijim kategorijama društva.

Javni poziv na uvid u urbanističku osnovu izmjene regulacionog plana dijela urbanog područja POSLOVNO TURISTIČKE ZONE u Fojnici
Općina Fojnica - Četvrtak, 27.10.2016, 08:48
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Služba za za urbanizam, obnovu, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove
Fojnica : 27.10.2016.god
Javni poziv
na uvid u urbanističku osnovu izmjene regulacionog plana dijela urbanog područja POSLOVNO TURISTIČKE ZONE u Fojnici


Pozivaju se svi zainteresovani građani i pravna lica da uzmu učešće u izradi Izmjene regulacionog plana dijela urbanog područja „POSLOVNO TURISTIČKE ZONE „ u Fojnici , tako da se dostavljanjem primjedbi, prijedloga i sugestija na Urbanističku osnovu dođe do postavljanja standardnih ciljeva kao što su: kreiranje realnog, otvorenog dokumenta, koji odgovara stvarnim potrebama građana, prikupljanje originalnih ideja o namjeni i upotrebi prostora.

Radi aktivnijeg učešća u izradi Izmjene regulacionog plana predmetni dokumenti su stavljeni na javni uvid i iste možete pogledati u Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove općine Fojnica.

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije građani mogu dostaviti u pisanoj formi u Službu za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko pravne poslove do 25.11.2016. godine.POMOĆNIK NAČELNIKA
Fišević Šemsudin, dipl. ing.

Javni poziv na uvid u urbanistčku osnovu izmjene djela regulacionog plana užeg urbanog područja Fojnica
Općina Fojnica - Srijeda, 26.10.2016, 09:18
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica


Javni poziv
na uvid u urbanističku osnovu izmjene dijela regulacionog plana užeg urbanog područja Fojnica


PRILOG:
- Dokumentacija

Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Fojnica
Općina Fojnica - Petak, 21.10.2016, 15:30
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica


Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Fojnica
PRILOG:
- Javni poziv

Javni poziv za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Fojnica
Općina Fojnica - Petak, 21.10.2016, 11:15
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica


Javni poziv za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine FojnicaPRILOG:
- Javni poziv

pretraga novosti :: arhiva novosti