Nova verzija sajta
Upozorenje
anida.ramic - Četvrtak, 29.09.2016, 13:18
Pročitano 104 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton
Općina Fojnica
Služba za civilnu zaštitu i inspekcijske poslove

Broj:09-23-Sl. /16
Fojnica, 27.09.2016. g

PREDMET: Uklanjanje svih protupravno postavljenjih oglasa, plakata, postera, natpisa i slogana koji su u vezi sa izbornom kampanjom i sl., nalaže se; –
U redovnoj terenskoj ophodnji kroz obavljanje poslova koji su u mjerodavnosti Službe za inspekcijski nadzor Općine Fojnica, na temelju činjenice da je u tijeku predizborna kampanja koja se vodi za Lokalne izbore 2016. god. u BiH, primijećeno je da je došlo do odstupanja u pravilima koja su propisana IZBORNIM ZAKONOM BIH (Neslužbeni prečišćeni tekst – zaključno sa izmjenom i dopunom objavljenim u Službenom glasniku BiH broj: 7/14 i 31/16), odnosno postupaka i radnji koji se tiču oglašavanja političkih subjekata, na način da se izvan dozvoljenih mjesta nepropisno postavljaju plakate, posteri i sl. političkih subjekata (kao što su energetski stubovi i stubovi el. rasvjete, koji se nalaze na i uz javne površine i puteve, te samostalni reklamni panoi unutar cestovnih pojasa).

S obzirom da je i nakon prethodno upućenog javnog upozorenja – (javne obavijesti, od 07.09.2016. g., o pravilima ponašanja za sva pravna i fizička lica sa područja općine Fojnica), da je ZABRANJENO postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava van dozvoljenih mjesta kao i ispisivanje poruka bilo kog sadržaja oglašavanja, evidentirano odstupanje od propisanih normi čime su prekršene odredbe zakona (Izborni zakon BiH) i propisa (Odluka o komunalnom redu) kojima se uređuje ova oblast, dužni smo još jednom izdati zadnje...

U P O Z O R E N J E

Svim političkim subjektima i drugim akterima, da su u obvezi nakon okončanja izbornih procesa, tj. nakon 02.10.2016.godine (Nedjelja), u roku od tri (3) dana, ukloniti sve ostatke svojih aktivnosti (oglase, plakate, postere, natpise sa svojim imenima ili slogane koji su u vezi sa izbornom kampanjom, sa javnih puteva i javnih površina, objekata i sl. kao i sa mjesta predviđenih za plakatiranje i oglašavanje), odnosno vratiti u prvobitno stanje sve površine koje su zauzeli.
NAPOMENA:
Ukoliko se u protivnom Isti ne budu pridržavali navedenog i ne poduzmu naložene (upravne) mjere u navedenom roku, Služba inspekcijskog nadzora Općine Fojnica izricati će prekršajne sankcije putem izdavanja prekršajnih naloga u skladu sa kaznenim odredbama članka/člana 196. stavka/stava 1. točke 23. Odluke o komunalnom redu („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 03/14) i postupkom koji je propisan Zakonom o prekršajima FBiH, a upravne mjere koje su obvezni bili izvršiti politički subjekti i dr. ukloniti putem komunalnih službi o trošku počinitelja.


Pomoćnik načelnika
Alen Cvjetković, prof.


pretraga novosti :: arhiva novosti