Nova verzija sajta
Program kontrole i iskorjenjivanja bolesti životinja u BiH
Hazim Čukle - Petak, 08.07.2016, 13:21
Pročitano 198 puta
Klikni za više fotografija Fojnica
U prostorijama „Aquareumala“ u Fojnici je u organizaciji projekta koji finansira EU pod nazivom „Tehnička pomoć u koordinaciju Programa kontrole i iskorjenjivanja bolesti životinja u BiH –Faza III“ održan trening za veterinare. Projekt finansira EU kroz Instrument za pristupnu pomoć (IPA 2012), a vrijednost mu je 593. 530 eura.Svrha je informiranje javnosti o projektnim aktivnostima i planiranim obukama u Fojnici, mediji su dobili informaciju od stručnjaka iz Ureda za veterinarstvo BiH i projektnog tima.

Cilj projekta je podrška veterinarskom sektoru u BiH kao i visokoj razini zaštite zdravlja ljudi i životinja u BiH na osnovu evropskih standarda. Projekat će doprinijeti efikasnoj provedbi programa cijepljenja protiv bruceloze, kao i cjelokupnom programu mjera i nadzora bjesnoće i bruceloze.Dženo Hadžović, viši stručni saradnik za veterinarsku epidemiologiju nam je kazo

U Fojnici smo imali trening za kolege veterinare, po pitanju dosadašnjih rezultata ali i obuhvaćene analize u proteklom periodu kod problema bruceloze malih preživara u BiH od 2009 godine do danas, ali i provođenja oralne vakcinacije lisica protiv bjesnila koje smo radili od 2011 do danas. Iskoristili smo priliku da kolege malo bliže upoznamo i sa bolesti kvrgave kože, bolest koja je zahvatila jugoistočni Balkan, tako prijeti da se pojavi i na području naše zemlje.

Dženan Hadžović je naglasio da je stim u vezi Ured za veterinarstvo BiH već poduzeo određene korake u smislu zabrane prometovanja živih životinja iz svih zemalja koje su potvrdile ovu zaraznu bolest, ali i proizvoda životinjskog porijekla koji su isto tako obuhvaćeni tom zabranom. Educirali smo kolege o ovoj bolesti u smislu njene rane kliničke dijagnostike i kolika je opasnost da ona zaista obuhvati i našu zemljupretraga novosti :: arhiva novosti