Nova verzija sajta
Objava za konkurentski zahtjev broj:02-49-805/16
anida.ramic - Petak, 17.06.2016, 13:30
Pročitano 153 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Objava za konkurentski zahtjev broj:02-49-805/16


Na osnovu člana 75. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Općinski načelnik objavljuje osnovne elemente ugovora iz provedenog postupka javne nabavke po provedenom konkurentskom zahtjevu.
Vrsta postupka: Konkurentski zahtjev – Odluka o pokretanju postupka broj:02-49-805/16 od 30.3.2016. godine
Predmet nabavke: Usluge – grafičke i foto usluge za potrebe Općinskog organa uprave
Dobavljač: „ŠTAMPARIJA“ Fojnica DD Fojnica
Vrijednost nabavke: 15.000,00 KM (bez PDV-a)
Prilog: Izvještaj 546-7-2-5/16. pdf

pretraga novosti :: arhiva novosti