Nova verzija sajta
Objava za direktni sporazum broj:02-14-679/16
anida.ramic - Petak, 17.06.2016, 13:23
Pročitano 191 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Objava za direktni sporazum broj:02-14-679/16


Na osnovu člana 75. stav (2) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14), Općinski načelnik objavljuje osnovne elemente ugovora iz provedenog postupka javne nabavke iz provedenog postupka javne nabavke po direktnom sporazumu.
Vrsta postupka: Direktni sporazum – Odluka o pokretanju postupka broj:02-14-679/16 od 26.02.2016. godine
Predmet nabavke: Robe – robe za za potrebe kuhinje
Dobavljač: „Šumaplod“ doo Fojnica
Vrijednost nabavke: 6.000,00 KM (bez PDV-a)
Prilog: Izvještaj 546-8-1-6/16. pdf

pretraga novosti :: arhiva novosti