Nova verzija sajta
31. sjednica Općinskog vijeća Fojnica
anida.ramic - Četvrtak, 26.05.2016, 15:09
Pročitano 108 puta
Klikni za više fotografija31. sjednica OV
Trideset prva sjednica OV Fojnica održana je u danas, 26.05.2016. godine. Nakon rasprave na dnevnom redu se umjesto predloženih četrnaest našlo jedanaest tačaka.
Tačke Izvještaj o radu Upravnog odbora Lječilišta „Reumal“ Fojnica, Informacija o radu OŠ „Muhsin Rizvić“ Fojnica za školsku 2015/2016. godinu, Nacrt Odluke o mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru te Prijedlog Odluke o raskidu ugovora o kreditnom zaduženju „Aguareumal“ kod „Bor banke“ gdje je sudužnik Lječilište „Reumal“ Fojnica su skinute s dnevnog reda današnje sjednice.

Izvještaj o radu Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2015.godinu je usvojen kao i Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Fojnica za period: 01.01.2016. - 31.03.2016. godine, te Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Fojnica za 2015. godinu

Informacija o utrošku sredstava od kreditnog zaduženja i implementacija planiranog projekta - Adaptacija Lječilišta „Reumal“ Fojnica je primljena k znanju. Također vijećnici su primili k znanju i informacije o radu Udruženja građana sportskih ribolovaca „Fojnica“ Fojnica i radu Udruženja građana Lovačko društvo „Divokoza“ Fojnica.

Kada je riječ o Nacrtu Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Srednjobosanskog kantona Općinsko vijeće je donijelo Zaključak kojim podržava dati stav Komisije za Statut i propise OV Fojnica tj. da Skupština SBK nema zakonske osnove za uređenje ove oblasti. Naime, Komisija smatra da bi donešenjem ovog Zakona bilo povrijeđeno pravo općina na lokalnu samoupravu da samostalno odlučuju o pitanjima iz vlastite nadležnosti.

Na današnjoj sjednici je usvojeno Rješenje o preuzimanju građevinskog zemljišta od JKP „Šćona“ d.o.o. Fojnica kao i Rješenje o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnine.


pretraga novosti :: arhiva novosti