Nova verzija sajta
31. sjednica Općinskog vijeća Fojnica
anida.ramic - Utorak, 24.05.2016, 13:51
Pročitano 167 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton
Općina Fojnica
Općinsko vijeće Fojnica

Broj: 01-05-1039/16
Fojnica: 18.05.2016. godine

Na osnovu člana 23. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica – prečišćeni tekst („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 2/15)


S A Z I V A M
31. sjednicu Općinskog vijeća Fojnica


Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će se održati 26.05.2016. godine, u velikoj dvorani Općine Fojnica, sa početkom u 9:00 sati.
Na osnovu člana 51. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica za 31. sjednicu Općinskog vijeća predlažem slijedeći:


Dnevni red
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Fojnica;
2. Vijećnička pitanja;
3. Izvještaj o radu, Lječilišta „Reumal“ Fojnica za 2015.godinu;
4. Izvještaj o radu Upravnog odbora Lječilišta „Reumal“ Fojnica - dorađen;
5. Informacija o utrošku sredstava od kreditnog zaduženja i implementacija planiranog projekta - Adaptacija Lječilišta „Reumal“ Fojnica;
6. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Fojnica za 2015. godinu;
7. Informacija o radu Udruženja građana sportskih ribolovaca „Fojnica“ Fojnica;
8. Informacija o radu OŠ „Muhsin Rizvić“ Fojnica za školsku 2015/2016. godinu;
9. Informacija o radu Udruženja građana Lovačko društvo „Divokoza“ Fojnica;
10. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Fojnica za period: 01.01.2016. - 31.03.2016. godine;
11. Nacrt Odluke o mjerama zaštite od požara na otvorenom prostoru;
12. Nacrt Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području
Srednjobosanskog kantona- mišljenje Općinskog vijeća Fojnica;
13. Prijedlog Odluke o raskidu ugovora o kreditnom zaduženju „Aguareumal“ kod „Bor
banke“ gdje je sudužnik Lječilište „Reumal“ Fojnica;
14. Prijedlog Rješenje o preuzimanju građevinskog zemljišta od JKP „Šćona“ d.o.o.
Fojnica.


S poštovanjem,

Dr. Bogomir Barbić
Predsjednik Općinskog vijeća Fojnica
pretraga novosti :: arhiva novosti