Nova verzija sajta
29. sjednica Općinskog vijeća Fojnica
anida.ramic - Srijeda, 30.03.2016, 09:09
Pročitano 226 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton
Općina Fojnica
Općinsko vijeće Fojnica


Na osnovu člana 23. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12)

29.sjednica Općinskog vijeća Fojnica

Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će se održati 31.03.2016. godine, u velikoj dvorani Općine Fojnica, sa početkom u 9:00 sati.
Na osnovu člana 51. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica za 29. sjednicu Općinskog vijeća predlažem slijedeći
Dnevni red
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Fojnica;
2. Vijećnička pitanja;
3. Izvještaj o radu Vatrogasnog društva „Fojnica“ za 2015. godinu;
4. Izvještaj o poslovanju JU Ljekarna-Apoteka Fojnica za 2015. godinu;
5. Plan i program rada Ljekarne - Apoteke Fojnica za 2016. godinu;
6. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica za period 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine;
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Regulacionog plana „Autobusna stanica“;
8. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine;
9. Dopuna Plana rada Općinskog vijeća Fojnica za 2016. godinu.

Dr. Bogomir Barbić
Predsjednik Općinskog vijeća Fojnica

pretraga novosti :: arhiva novosti