Nova verzija sajta
Javni poziv za učešće u javnoj raspravi
anida.ramic - Četvrtak, 29.10.2015, 14:01
Pročitano 114 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Broj:02-14-1209/15
Fojnica, 27.10. 2015.godine

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Fojnica, broj: 01-05-1188-10/15 od 27.10. 2015.godine, te člana 24. tačka 3. Statuta Općine Fojnica, Općinski načelnik upućuje


J A V N I P O Z I V

ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI
O NACRTU BUDŽETA /PRORAČUNA OPĆINE FOJNICA ZA 2016. GODINU
Prema Zaključku Općinskog vijeća Fojnica subjekti javne rasprave su: Općinsko Vijeće i njegova radna tijela, političke stranke odnosno klubovi vijećnika, savjeti MZ-a, ,građani i udruženja građana sa područja Općine Fojnica.

Prijedlozi, primjedbe i sugestije na Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Fojnica za 2016. godinu mogu se dostaviti u pisanoj formi Službi za privredu, finasije i budžet, najkasnije do 13.11. 2015. godine putem:
- Pošte ili lično na adresu: Općina Fojnica Ul. Bosanska 94, ili na Info-centar Općine Fojnica sa naznakom „ za Nacrt Budžeta/Proračuna 2016.godina“.

Centralna javna rasprava o Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Fojnica za 2016. će se održati dana 18.11. 2015. godine u zgradi Općine Fojnica (sala OV-a) sa početkom u 12 sati.

Napomena: Nacrt budžeta/proračuna za 2016.godinu možete prezeti na Web stranici Općine Fojnica, www.fojnica.ba

pretraga novosti :: arhiva novosti