Nova verzija sajta
Konačna Odluka o dodjeli stipendija redovnim studentima općine Fojnica za 2014/2015 godinu
anida.ramic - Četvrtak, 29.01.2015, 14:59
Pročitano 156 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik
Broj: 02-14-1532/14.
Fojnica, 29.01.2015.

Na osnovu člana 39. Statuta Općine Fojnica, člana 14. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija broj: 02-14-1520/14 od 12.12.2014.godine i predložene Liste studenata od strane Komisije za dodjelu stipendija, općinski načelnik donosi:

KONAČNU ODLUKU
dodjeli stipendija redovnim studentima općine Fojnica za 2014/2015 godinu


I

U akademskoj 2014/2015 godini dodijeluju se stipendije slijedećim studentima:

1. Muamer Hurem – Ekonomski fakultet Sarajevo
2. Amir Kršić – Šumarski fakultet Sarajevo
3. Minela Meša – Pedagoški fakultet Sarajevo
4. Azra Kečo – Elektrotehnički fakultet Sarajevo
5. Nejla Handžić – Mašinski fakultet Sarajevo
6. Elma Salčinović - Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo
7. Emina Ramljak – Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo
8. Amina Buljina – Fakultet zdravstvenih studija Sarajevo
9. Samra Polutan - Prirodno – matematički fakultet Sarajevo
10. Ksenija Remić – Faramaceutski fakultet Mostar
11. Amar Zuka - Arhitektonski fakultet Sarajevo
12. Tamara Bućo – Ekonomski fakultet Mostar
13. Haris Fejzić – Građevinski Fakultet Sartajevo
14. Gabriela Knežević – Ekonomski fakultet Mostar
15. Ivana Čuturić - Prirodno – matematički fakultet Sarajevo

II

Odluka će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine Fojnica i na web stranici www.fojnica.ba.

Načelnik općine Fojnica
mr.sc Salkan Merdžanić


www.fojnica.ba/opcina
pretraga novosti :: arhiva novosti