Nova verzija sajta
Ispravka Konkursa/Natječaja
anida.ramic - Srijeda, 24.12.2014, 15:33
Pročitano 175 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnikBroj: 02- 14-1532/14
Fojnica,23.12.2014.

Na osnovu člana 39. Statuta Općine Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08) i člana 6. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija, broj: 02-14-1520/14 od 12.12.2014. godine, Općinski načelnik objavljuje:


ISPRAVKU
Konkursa/Natječaja za dodjelu stipendija studentima općine Fojnica
u akademskoj 2014/2015 godini
I

U konkursu/natječaju za dodjelu stipendija studentima općine Fojnica u akademskoj 2014/2015 godini objavljenog dana 19.12.2014. godine na web stranici Općine www.fojnica.ba i oglasnim tablama/pločama Općine Fojnica i mjesnim zajednicama, u tački VI (pod 7.) dio teksta:
„ da nije smješten/a u studentski dom“ se briše.


II

Tačka VII mijenja se i glasi: Konkurs ostaje otvoren 20 od dana objavljivanja ove ispravke na oglasnim tablama/pločama Općine Fojnica i Mjesnih zajednica, te Web stranici Općine Fojnica www.fojnica.ba.Načelnik općine
Salkan Merdžanić, dipl.ing.pretraga novosti :: arhiva novosti