Nova verzija sajta
Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta
anida.ramic - Petak, 28.11.2014, 11:46
Pročitano 141 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica


Broj: 02-14-1368/14
Fojnica : 28.11.2014.god


Na osnovu Zaključka Općinsko vijeće Fojnica, broj: 01-05-1397-6/14 od 27.11.2014.godine, te člana 24. tačka 3. Statuta Općine Fojnica, Općinski Načelnik upućuje

Javni poziv

za učešće u javnoj raspravi o nacrtu budžeta/proračuna općine Fojnica za 2015. godinu
Prema Zaključku Općinskog vijeća Fojnica subjekti javne rasprave su: Općinsko Vijeće i njegova radna tijela, političke stranke odnosno klubovi vijećnika, savjeti MZ-a, građani i udruženja građana sa područja Općine Fojnica.

Prijedlozi, primjedbe i sugestije na Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Fojnica za 2015. godinu mogu se dostaviti u pisanoj formi Službi za privredu, finasije i budžet, najkasnije do 08.12. 2014. godine putem:
- Pošte ili lično na adresu: Općina Fojnica Ul. Bosanska 94, ili na Info-centar Općine Fojnica sa naznakom „ za Nacrt Budžeta/Proračuna 2015.godina“.

Centralna javna rasprava o Nacrt Budžeta/Proračuna Općine Fojnica za 2015. će se održati dana 11.12. 2014. godine u zgradi Općine Fojnica (sala OV-a) sa početkom u 11 sati.

Napomena: Nacrt budžeta/proračuna za 2015.godinu možete prezeti na Web stranici Općine Fojnica, www.fojnica.baS poštovanjem,

Načelnik općine Fojnica
mr.sc.Salkan Merdžanić

pretraga novosti :: arhiva novosti