Nova verzija sajta
Održana šesnaesta sjednica OV Fojnica
anida.ramic - Četvrtak, 27.11.2014, 12:23
Pročitano 146 puta
Klikni za više fotografija16.sjednica OV
Danas je održana šestnaesta sjednica Općinskog vijeća Fojnica na čijem dnevnom redu se našlo šest tačaka.

Vijećnici su usvojili Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog Konkursa za utvrđivanje prijedloga dva člana Komisije za Javno-privatno partnerstvo.

Također, na današnjoj sjednici je usvojen Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova UO javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica kojim je imenovan Predsjednik ovog tijela.

Sa šesnaest glasova za i četiri suzdržana usvojen je i Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Fojnica za period 01.01. -30.09.2014. godine.

Na Dnevnom redu današnje sjednice našao se i Nacrt Budžeta za 2015.godinu i projekcija Budžeta za 2016.i 2017. godinu.

Nakon rasprave, predloženi Nacrt Budžeta za 2015. godinu je jednoglasno usvojen te je odlučeno da se Nacrt pošalje na javnu raspravu koja će biti održana 11.12.2014. godine a nakon toga će Vijeću biti dostavljen Prijedlog Budžeta koji bi trebao biti usvojen do 31.12.2014. godine.pretraga novosti :: arhiva novosti