Nova verzija sajta
Dnevni red XVI. sjednice OV Fojnica
anida.ramic - Srijeda, 26.11.2014, 08:43
Pročitano 131 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton
Općina Fojnica
Općinsko vijeće Fojnica

Broj: 01-05-1397/14 Fojnica: 19.11.2014. godine

Vijećnici Općinskog vijeća Fojnica

Na osnovu člana 23. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12)

S A Z I V A M
XVI. sjednicu Općinskog vijeća Fojnica


Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će se održati dana 27.11.2014. godine (četvrtak), u velikoj sali Općine Fojnica, sa početkom u 9:00 sati.
Na osnovu člana 51. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica za XVI. sjednicu Općinskog vijeća predlažem slijedeći:


Dnevni red
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XV. sjednice Općinskog vijeća Fojnica;
2. Vijećnička pitanja;
3. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za utvrđivanje prijedloga dva (2) promjenjiva člana Komisije za Javno-privatno partnerstvo;
4. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica;
5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Fojnica za period: 01.01. - 30.09.2014. godine;
6. Nacrt Budžeta Općine Fojnica za 2015. godinu i projekcija Budžeta za 2016. i 2017. godinu.

S poštovanjem,

Dr. Bogomir Barbić
Predsjednik Općinskog vijeća Fojnica

pretraga novosti :: arhiva novosti