Nova verzija sajta
Geoportal
Anida Ramić, PR - Služba za odnose sa javnošću Općine Fojnica - Petak, 31.10.2014, 11:52
Pročitano 559 puta
Klikni za više fotografijaGeoportal
Na službenoj stranici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove puštena je baza podataka općine Fojnica, tačnije 8 katastarskih općina gdje možete vidjeti stanje operata u katastru općine Fojnica.

Na ovoj stranici možete pretraživati katastarske podatke po broju parcele ili posjedovnog lista. Takođe postoji i karta cijele Federacije na kojoj se nalaze grafički podaci o parcelama u općini Fojnica. Napominjemo da su svi podaci informativnog karaktera i nisu ažurirani sa trenutnim stanjem u katastru. Podaci datiraju od izlaganja podataka novog premjera i proglašenja istog 2003 godine.

U katastru općine Fojnica trenutno je u toku projekat ažuriranja podataka i konverzije istih u program KATASTAR.BA. Kada se završi građani će moći pristupati podacima identičnim kao i u katastru općine.


Više informacija pročitajte ovdje.
pretraga novosti :: arhiva novosti