Nova verzija sajta
Dnevni red petnaeste sjednice OV Fojnica
anida.ramic - Srijeda, 29.10.2014, 08:17
Pročitano 168 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton
Općina Fojnica
Općinsko vijeće Fojnica

Broj: 01-05-1298/14
Fojnica: 29.10.2014. godineVijećnici Općinskog vijeća Fojnica

Na osnovu člana 23. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12)

S A Z I V A M
XV. sjednicu Općinskog vijeća Fojnica


Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će se održati dana 6.11.2014. godine (četvrtak), u velikoj sali Općine Fojnica, sa početkom u 9:00 sati.
Na osnovu člana 51. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica za XV. sjednicu Općinskog vijeća predlažem slijedeći


Dnevni red
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XIV. sjednice Općinskog vijeća Fojnica;
2. Vijećnička pitanja;
3. Prijedlog Odluke o broju stanovnika kao kriteriju za određivanje taksi vozila na području Općine Fojnica;
4. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Javne ustanove za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje – lječilište „Reumal“ Fojnica;
5. Zaključak o davanju saglasnosti preduzeću „BBM“ d.o.o. Sarajevo za korištenje općinskog zemljišta u svrhu detaljnih geoloških istražnih radova u koncesionom području Bakovići, općina Fojnica;
6. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o visini mjesečne neto naknade za rad Nadzornog odbora javnog preduzeća;
7. Izvještaj o radu JU za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal Fojnica;
8. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća i usvojenih akata za prvih šest mjeseci 2014. godine.


S poštovanjem,

Dr. Bogomir Barbić
Predsjednik Općinskog vijeća Fojnica

pretraga novosti :: arhiva novosti