Nova verzija sajta
Osnovana podružnica psihologa Srednjobosanskog kantona
Fojnica online redakcija - Srijeda, 22.10.2014, 13:57
Pročitano 267 puta
Fojnica online

Podružnica psihologa Srednjobosanskog kantonaU septembru ove osnovana je Podružnica društva psihologa Srednjobosanskog kantona.
Za predsjednicu podružnice izabrana je Klementina Nuk-Vuković (Centar za mentalno zdravlje Vitez), a za članove izvršnog odbora Tatjana Grujo (volonter Srednja škola 'Vitez'), Hodžić Đenan (Zavod “Drin” Fojnica) ,Lucija Ledić (Volonter u KŠC “PetarBarbarić” Travnik),Nebojša Petrović (Srednja škola 'Vitez'),Katarina Mravak (Dom zdravlja GornjiVakuf - Uskoplje ).

Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine je strukovno udruženje čiji je glavni cilj zastupanje interesa psihologije kao struke, poticaj razvoja i popularizaciju teorijskih i primjenjenih grana psihologije, praćenje potrebe za zapošljavanjem psihologa i zalaganje za stvaranje mogućnosti za zapošljavanje psihologa, te brigu o poštivanju načela profesionalne etike psihologa.

Osnivanjem podružnice u Srednjobosanskom kantonu stekli su se uvjeti za aktivnije djelovanje psihologa prema zajednici što će zasigurno doprinijeti poboljšanju kvalitete usluga i razumijevanju značaja psihologije kao struke za poboljšanje kvalitete života pojedinaca i društva u cjelini.

10. listopad je Svjetski dan mentalnog zdravlja a ove godine prilikom obilježavanja naglasak je stavljen na življenje sa shizofrenijom. Cilj je povećati svijest o činjenicama da je shizofrenija lječiva bolest, da je liječenje učinkovitije u njenim ranijim fazama, a da više od 50% osoba sa shizofrenijom ne dobiva prikladnu njegu. Shizofrenija pogađa oko 24 milijuna ljudi diljem svijeta, a 90% osoba s neliječenom shizofrenijom živi u zemljama u razvoju. Neophodno je shvatiti da je brigu o osobama sa shizofrenijom neophodno provoditi na društvenoj razini, aktivnim uključivanjem obitelji i šire zajednice.
Iako je shizofrenija težak oblik mentalne bolesti koja pogađa 4 od 1000 odraslih osoba, najčešće između 15 i 35 godina, incidencija je niska (3-10 000), a prevalencija visoka zbog njene kroničnosti. Postoje učinkovite farmakološke i psihosocijalne intervencije, a što liječenje ranije započne, to će ono biti učinkovitije.
Niz programa posljednjih godina usmjeren je na edukaciju kako obitelji tako i šire zajednice s ciljem adekvatne podrške osobama sa shizofrenijom, kao i s ciljem smanjenja stigme i diskriminacije prema osobama sa mentalnim poremećajima uopće.

Mentalne bolesti i poremećaji često rezultiraju zanemarivanjem ozbiljnih tjelesnih bolesti, kao što nerijetko ozbiljne tjelesne bolesti rezultiraju zanemarivanjem mentalnog zdravlja.
Centar za mentalno zdravlje JU Dom zdravlja Vitez u suradnji sa Podružnicom društva psihologa SBK kantona povodom obilježavanja dana ‘mentalnog zdravlja’ posjetio je Domove za starije i nemoćne osobe u Vitezu i Novom Travniku.
Također povodom obilježavanja Dana mentalnog zdravlja klijenti Okupacione terapije zajedno sa uposlenim djelatnicima CMZ-a organizovali su zajedničko druženje izvan prostorija CMZ-a.
pretraga novosti :: arhiva novosti