Nova verzija sajta
Dnevni red desete sjednice OV Fojnica
anida.ramic - Petak, 28.02.2014, 12:25
Pročitano 212 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton
Općina Fojnica
Općinsko vijeće Fojnica

Vijećnici Općinskog vijeća Fojnica

Na osnovu člana 23. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12)

S A Z I V A M
X. sjednicu Općinskog vijeća Fojnica


Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će se održati dana 13.03.2014.godine (četvrtak), u velikoj sali Općine Fojnica, sa početkom u 9:00 sati.
Na osnovu člana 51. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica za X. sjednicu Općinskog vijeća predlažem slijedeći:


Dnevni red
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa IX. sjednice Općinskog vijeća Fojnica;
2. Vijećnička pitanja;
3. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Fojnica;
4. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u korist:
a) Merdžanić Vehida;
b) Hodžić (Kemal) Almira;
c) Marušić (Rifet) Seida;
d) Luković (Šačir) Asmira;
e) Grbić (Irfan) Fikreta;
f) Bašić (Hasan) Adnana;
g) Kablar (Fuad) Adisa;
h) Pašić (Omer) Kemala;
i) Nuhagić (Husein) Ramiza;
j) Ahmetović (Sadik) Mirsada;
k) Begić (Faik) Alije;
l) Ekmeščić (Salih) Kenana;
m) Hajdarević (Ragib) Munevera;
n) Mekić (Fahrudin) Nasira;
5. Prijedlog Rješenje o imenovanju članova komisije za žalbe, prigovore, predstavke i prijedloge;
6. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Fojnica za period: 0101.- 31.12.2013. godine;
7. Prijedlog Budžeta Općine Fojnica za period: 01.01. – 31.12.2014. godine;
8. Odluka o izvršavanju Budžeta Općine Fojnica za 2014. godinu;
9. Budžetski kalendar Općine Fojnica za izradu i donošenje Budžeta za 2014. godinu i okvirnog plana za period 2014. – 2016. godine;
10. Izvještaj o provedenim izborima u Mjesnim zajednicama Općine Fojnica
11. Izvještaj o radu Komisije za praćenje poštivanja Etičkog kodeksa izabranih predstavnika vlasti Općine Fojnica;
12. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Fojnica za 2013. godinu;
13. Program rada Općinskog vijeća Fojnica za 2014. godinu;
14. Plan rada i Finansijski plan OIK-e Fojnica za 2014. godinu;
15. Program razvoja zaštite i spašavanja na području Općine Fojnica 2014. -2016. godina;
16. Program gospodarenja poljoprivrednim zemljištem na području Općine Fojnica;
17. Očitovanje o sastavu Komisije za društvene djelatnostiDr. Bogomir Barbić
Predsjednik Općinskog vijeća Fojnica

pretraga novosti :: arhiva novosti