Nova verzija sajta
Dnevni red devete sjednice OV Fojnica
anida.ramic - Petak, 29.11.2013, 13:59
Pročitano 177 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton
Općina Fojnica
Općinsko vijeće Fojnica


Broj:01-05-1306/13
Fojnica: 26.11.20 13. godine
Vijećnici Općinskog vijeća Fojnica

Na osnovu člana 23. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08, 6/10 i 3/12)

S A Z I V A M
IX. sjednicu Općinskog vijeća Fojnica


Sjednica Općinskog vijeća Fojnica će se održati dana 04.12.2013. godine (srijeda), u velikoj dvorani Općine Fojnica, sa početkom u 10,00 sati.
Na osnovu člana 51. Poslovnika Općinskog vijeća Fojnica za IX. sjednicu Općinskog vijeća predlažem slijedeći:


Dnevni red
1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa VIII. sjednice Općinskog vijeća Fojnica;
2. Vijećnička pitanja;
3. Prijedlog Odluke o privremenom vraćanju vakufske imovine Medžlisu Islamske zajednice Fojnica;
4. Prijedlog Odluke o privremenom vraćanju imovine HKPD „Rodoljub“ Fojnica;
5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o taksi prijevozu;
6. Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad JU Dom zdravlja Fojnica;
7. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o visini naknade za rad vijećnika Općinskog vijeća Fojnica;
8. Prijedlog Rješenja o razrješenje člana OIK Fojnica, zbog isteka mandata;
9. Prijedlog Rješenje o razrješenju predsjednika OIK Fojnica, zbog isteka mandata;
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana OIK Fojnica;
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika OIK Fojnica;
12. Informacija o dostavljenom Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Općine Fojnica za 2012. godinu i Planu aktivnosti za realizaciju preporuka radi otklanjanja nepravilnosti u radu općinskog organa uprave;
13. Zaključka o davanju saglasnosti na protokol o budućoj zajedničkoj saradnji,
14. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Fojnica za period 01.01. -30.09.2013. godine;
15. Nacrt Budžeta Općine Fojnica za period: 01.01. -31.12.2014. godine; projekcija 2015. i 2016. godine (po ekonomskim klasifikacijama);
16. Izvještaj o radu Komisije za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju;
17. Zahtjev za izmjenu Regulacionog plana SRC „Pridolci“;
18. Informacija o isplati vijećničkih paušala i naknada za rad komisija imenovanih od Općinskog vijeća Fojnica;
19. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana komisije za žalbe, prigovore, predstavke i prijedloge, zbog podnesene ostavke.


S poštovanjem,


Dr. Bogomir Barbić
Predsjednik Općinskog vijeća Fojnica

pretraga novosti :: arhiva novosti