Nova verzija sajta
Konkurs za dodjelu stipendija studentima općine Fojnica u akademskoj 2013/2014
anida.ramic - Četvrtak, 24.10.2013, 11:36
Pročitano 212 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik


Na osnovu člana 39. Statuta Općine Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08) i člana 6. Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija, broj: 01-14-682/13 od 06.06.2013.godine i člana 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za dodjelu stipendija, broj: 01-14-682/13 od 21.10.2013.godine, Općinski načelnik raspisuje
Konkurs za dodjelu stipendija studentima općine Fojnica u akademskoj 2013/2014 godiniI


Raspisuje se konkurs za dodjelu 15 stipendija redovnim studentima općine Fojnica za akademsku 2013/2014 godinu.


II


Pravo na dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

1. da su državljani Bosne i Hercegovine
2. da imaju prebivalište na području općine Fojnica
3. da su redovni studenti
4. da studiraju na fakultetima u Bosni i Hercegovini
5. da nisu ponavljali godinu studija
6. da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit
7. da nisu stariji od 25 godina


III


Prioritet pri dodjeli stipendije imat će studenti koji pohađaju fakultete za deficitarna zanimanja:

- građevinski fakultet
- arhitektonski fakultet
- geodetski fakultet
- saobraćajni fakultet

U slučaju prijavljivanja više kandidata od planiranog broja za stipendiranje studenata za deficitarna zanimanja, prednost će imati studenti sa manjim prihodima po članu domaćinstva.

U slučaju prijavljivanja manje kandidata za stipendiranje studenata za deficitarna zanimanja između ostalih prijavljenih prednost će imati studenti sa manjim prihodima po članu domaćinstva.


IV


Pravo na stipendiju može ostvariti jedan student iz porodice.


V


Ukupan iznos novčanih sredstava predviđen za stipendije iznosi 15.000,00 KM, a iznos pojedinačne stipendije bit će 100,00 (stotinu) KM


VI


Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće:

1. Prijavni obrazac (Info pult Općine Fojnica ili Web stranica Općine Fojnica: www.fojnica.ba – Obrazac St.1)
2. Uvjerenje o državljanstvu – ovjerena fotokopija
3. Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni studenti visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini
4. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS)
5. Ovjerena izjava od nadležne općinske službe da nije ostvario/la stipendiju ili kredit od drugog davaoca (Obrazac izjave St-2– Info pult Općine Fojnica ili Web stranica Općine Fojnica)
6. Izjava o zajedničkom domaćinstvu (Općina Fojnica ili Mjesna zajednica)
7. Dokaz o visini prihoda članova zajedničkog domaćinstva:
a) Potvrda o visini plaće zaposlenih članova domaćinstva,
b) Ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina) ako je član domaćinstva penzioner/ umirovljenik


VII


Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja na oglasnim tablama/pločama Općine Fojnica i Mjesnih zajednica, te Web stranici Općine Fojnica www.fojnica.ba.


VIII


Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom “Prijava na konkurs za dodjelu stipendija – ne otvarati” na adresu: OPĆINA FOJNICA – Komisiji za dodjelu stipendija studentima općine Fojnica, ul. Bosanska 94, 71270 Fojnica.


Načelnik općine
Salkan Merdžanić, dipl.ing.


pretraga novosti :: arhiva novosti