Nova verzija sajta
Javni poziv za raspodjelu sredstava namjenjenih sportu u 2013. godini
anida.ramic - Petak, 21.06.2013, 14:33
Pročitano 158 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Na osnovu člana 5. Pravilnika o raspodjeli sredstava namjenjenih sportu broj: 01-05-758-06/10 od 05.08.2010. godine, Služba za društvene djelatnosti i stambeno-komunalne poslove, Općine Fojnica, raspisuje


Javni poziv
za raspodjelu sredstava namjenjenih sportu
u 2013. godiniI


Raspisuje se Javni poziv za finansiranje ostvarivanja javnog interesa u oblasti sporta na području općine Fojnica, a u skladu sa Pravilnikom o raspodjeli sredstava namjenjenih sportu za 2013.godinu.

II


Nosioci sportskih aktivnosti mogu kandidirati svoje projekte:

a) ako imaju sjedište na području općine Fojnica,
b) ako su registrovani u skladu sa zakonom i to najmanje godinu dana prije podnošenja prijave
c) ako su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa

III


Prijave treba da zadovoljavaju opće i posebne kriterije propisane Pravilnikom.

Opći kriteriji:

- rješenje o registraciji organizacije, udruge ili kluba
- identifikacioni broj, za pravnu osobu i broj transakcijskog računa u banci
- matični broj za pojedinca i broj računa otvorenog u banci
- godišnji program i finansijski plan za narednu godinu
- podaci o dosadašnjem sudjelovanju na domaćoj i međunarodnoj sceni
- kopija završnog računa korisnika ovjerena od strane AFIP d.d. Sarajevo sa bilancom uspjeha kluba ili udruge, za proteklu godinu
- izvješće korisnika o utrošku sredstava dobivenih iz Proračuna/Budžeta Općine Fojnica za proteklu godinu

Posebni kriteriji:

- rang, te sustav natjecanja u kojem klub redovno sudjeluje
- postignuti sportski rezultat kluba i pojedinca u klubu na službenim
natjecanjima uz potvrdu granskog saveza koji je organizirao natjecanje
- masovnost (broj sekcija i registriranih aktivnih članova kluba)
- kvalitet kandidiranih projekata
- doprinos reprezentativnim selekcijama u BiH (uspjesi na međunarodnom takmičenju)
- postignuti klupski i pojedinačni rezultati na državnim prvenstvima, balkanskim igrama, mediteranskim igrama, europskim prvenstvima i svjetskim natjecanjima
- podaci o licenciranim stručnim sportskim djelatnicima u klubu

IV


Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „Prijava na javni poziv za sufinansiranje projekata udruženja i nevladinih organizacija za 2013.godinu - NE OTVARAJ“, putem pisarnice Općine Fojnica ili putem pošte na adresu: Općina Fojnica – Služba za društvene djelatnosti i stambeno-komunalne poslove, ulica Bosanska 94, 71270 Fojnica.

Neblagovremene i nepotpune prijave na javni poziv neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Fojnica i Web stranici Općine Fojnica, sa posljednjim danom prijema prijava 03.07.2013.godine.


Načelnik općine
Salkan Merdžanić, dipl.ing.


pretraga novosti :: arhiva novosti