Nova verzija sajta
Javni poziv za raspodjelu sredstava za sufinansiranje udruženja i NVO u 2013. godini
anida.ramic - Petak, 21.06.2013, 14:21
Pročitano 200 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Na osnovu člana 14.Statuta Općine Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08), Općina Fojnica, raspisuje


Javni poziv za raspodjelu sredstava za sufinansiranje udruženja proisteklih iz rata
i nevladinih organizacija za 2013. godinu na području općine Fojnica


I


Pravo na dodjelu sredstava iz ovog programa imaju udruženja proistekla iz rata i nevladinih organizacija za 2013. godinu, na području općine Fojnica.

Uz Zahtjev se navode ciljevi i namjena za koju se traže sredstva kao i obrazloženje u čemu se sastoji doprinos u unapređenju za navedena udruženja, na području općine Fojnica.

Uz Zahtjev za dodjelu sredstava prilaže se:

a) rješenje o registraciji podnosioca zahtjeva
b) Uvjerenje o poreskoj registraciji (Identifikacijski broj)
c) Kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa
d) Detaljan program rad za koji se traži sufinansiranje
e) Finansijski plan projekta / programa s izvorima prihoda i očekivanim rashodima
f) Preporuka od nadležnih institucija o značaju programa/projekta
g) Izvješće korisnika o utrošku sredstava dobivenih iz Proračuna/Budžeta Općine Fojnica za proteklu godinu
h) Kopija završnog računa korisnika ovjerena od strane AFIP d.d. Sarajevo sa bilancom uspjeha kluba ili udruge, za proteklu godinu

Pri razmatranju Zahtjeva vrjednovat će se:

a) Značaj programskih aktivnosti za koje se traže sredstva
b) Značaj institucije i dati doprinos u dosadašnjem radu
c) Dosadašnja podrška entitetskih i drugih ministarstava
d) Do sada dobijene nagrade i priznanja u BiH
e) Interes javnosti za program rada.

II


Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „Prijava na javni poziv za sufinansiranje projekata udruženja i nevladinih organizacija za 2013.godinu - NE OTVARAJ“, putem pisarnice Općine Fojnica ili putem pošte na adresu: Općina Fojnica – Služba za društvene djelatnosti i stambeno-komunalne poslove, ulica Bosanska 94, 71270 Fojnica.

Neblagovremene i nepotpune prijave na javni poziv neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Fojnica i Web stranici Općine Fojnica, sa posljednjim danom prijema prijava 03.07.2013. godine.


Načelnik općine
Salkan Merdžanić, dipl.ing.


pretraga novosti :: arhiva novosti