Nova verzija sajta
Saopćenje za javnost povodom održanih protesta ispred zgrade Općine Fojnica
anida.ramic - Četvrtak, 20.06.2013, 12:46
Pročitano 223 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Saopćenje za javnostPovodom okupljana građana ispred zgrade Općine Fojnica ali i nametanjem krivice posljenjih mjeseci na ovu instituciju, zbog eventualne izgradnje mini hidrocentrale „Luke“, Općina Fojnica se ovim dopisom obraća javnosti.

U prvom redu, za izgradnju mini centrale „Luke“ u Gotuši, čiju gradnju osporavaju mještani mjesnih zajednica Bakovići i Gojevići sva potrebna odobrenja, počevši od koncesione do okolinske i građevinske dozvole su u nadležnosti viših organa vlasti, na prvom mjestu Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša koje je i izdalo potrebne dozvole za izgradnju ove centrale.

Od lokalne zajednice građani (mještani Gojevića i Bakovića) traže da se uključi te naredbom zaustavi eventualnu gradnju i ospori akte koje su izdali viši organi. Međutim, time bi lokalna zajednica prekršila temeljno načelo pravnog sistema, a to je načelo zakonitosti koje se ostvaruje u upravnom postupku, da organ koji rješava upravnu stvar je dužan da se pridržava materijalnih propisa koje primjenjuje u rješavanju upravne stvari, kao i odredbi o nadležnosti za vođenje postupka.

Svako postupanje koje nije u nadležnosti nekog organa je nezakonito postupanje. Tako da bi, u ovom slučaju i kada bi se Općina umiješala u proces samo olakšala investitoru jer bi na taj način investitor dobio adresanta od koga bi tražio naplatu štete prouzrokovane dosadašnjom osporenom gradnjom.

Ono što je bitno istači jeste da plan izgradnje mini centrala na području općine Fojnica datira još iz vremena socijalističkog samoupravljanja, kada je Prostornim planom Općine iz 1988. godine planirana izgradnja jedanaest mini hidrocentrala.

Također Općinsko vijeće Fojnice je svojim zaključkom iz 2003. godine potvrdilo da se tih jedanaest mini centrala uvrsti u novi Prostorni plan općine Fojnica i Srednjobosanskog Kantona.

Razlozi zbog kojih je općina Fojnica prihvatila gradnju mini hidroelektrana su sljedeći:

- općina Fojnica je prije rata imala lošu naponsku mrežu,
- općina Fojnica je jedna od četiri općine u Bosni i Hercegovini koja nema izgrađen 110 KW dalekovod te je ovisna o sadašnjem 35 KW, što predstavlja veliki problem u kvalitetnom i stabilnom napajanju električnom energijom Fojnice
- gradnjom ovih mini centrala poboljšat će se naponske prilike na području općine i dobit će se sigurnost snadbjevanja električnom energijom na području općine koja je do sada ovisila o drugim lokalitetima,
- i što je najbitnije u ovom tranzicijskom periodu, omogućit će se proizvodnja električne energije a što je osnovni preduslov za privredni razvoj.

Praksa je pokazala, da svi potencijalni investitori koji su dolazili u Fojnicu i imali namjeru da ulažu, prvo pitanje odnosilo se na putnu komunikaciju i naponsku mogućnost isporuke električne energije.

Na osnovu takve utvrđene politike do sada je izgrađeno 5 (pet) MHE koje su puštene u rad. Ovih pet mini hidrocentrala izgrađeno je na području mjesnih zajednica Prokos i Pridola. Iako je i sa mještanima pomenutih mjesnih zajednica, prilikom izgradnje bilo problema, izgradnjom i puštanjem u rad sve nedoumice su riješene i danas niko nema primjedbu na rad tih centrala. Također investitori ovih centrala daju učešće u svim projektima mjesnih zajednica a vezanih za poboljšanje infrastrukture.

Isto tako, lokalna zajednica ostvaruje prihode na ime koncesione naknade i to je jedan od način punjenja općinskog budžeta.

I na kraju, kada se uzmu u obzir efekti proizvodnje električne energije putem ovih protočnih mini centrala i oštećenje prirodne sredine koje uzrokuje izgradnja istih, koristi za lokalnu zajednicu su daleko veće od štete koja se može i treba nadomjestiti na različite načine.

U prilogu ovog saopćenja možete pogledati ZAKLJUČAK Općinskog vijeća Fojnica donesen 25.04.2003.


Fojnica, 19.06.2013.

Načelnik općine
Salkan Merdžanić, dipl.ing.


pretraga novosti :: arhiva novosti