Nova verzija sajta
Poziv za javnu raspravu o prijedlogu Zakona o privatnom partnerstvu SBK
anida.ramic - Ponedjeljak, 01.07.2013, 08:21
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton
Općina Fojnica
Služba za privredu, finansije i budžetP O Z I VMinistarstvo privrede Srednjobosanskog kantona pokrenulo je aktivnosti na izradi Zakona o javno privatnom partnerstvu Srednjobosanskog kantona.

U sklopu aktivnosti za provođenje Javne rasprave planirano je održavanje Javne rasprave u svim Općinskim vijećima uključujući relevantne subjekte iz javnog i privatnog sektora.

Javna rasprava u općini Fojnica planirana je za 09.7.2013. godine sa početkom u 11,00 sati u sali 1 općine Fojnica, a pozvani su vijećnici Općinskog vijeća, poslodavci i obrtnici sa područja općine Fojnica, prestavnici nevladinih organizacija kao i zainteresovani građani.

Cilj Javne rasprave je upoznavanje Općinskog vijeća i drugih subjekata sa područja općine o sadržaju i prednostima javno privatnog partnerstva, te da se istim omogući da iznesu svoje mišljenje i stavove po pitanju Zakona o javno privatnom partnerstvu.

Javnu raspravu provodi stručna komisija imenovana od strane Ministarstva privrede Srednjobosanskog kantona.

Pomoćnik načelnika
Behrić Munib, dipl.ecc.


Javni oglas za ostvarivanje novčanih sredstava
anida.ramic - Petak, 28.06.2013, 07:08
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Središnja Bosna/Srednjobosanski kanton
Općina Fojnica
Služba za privredu, finansije i budžetObavijestObavještavaju se poljoprivrednici sa područja općine Fojnica da je izašao javni oglas za ostvarivanje kantonalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2013 god.

ANIMALNA PROIZVODNJA:

1.Stimulacija farmskog uzgoja krava- mliječni karton rok za podnošenje zahtjeva je do 31.07.2013.god

2.Ovčarstvo- kontrola zdravstvene ispravnosti mlijeka, rok za podnošenje zahtjeva je do 31.07.2013.god

3.Uzgoj rasplodnih krmaća ili nazimica , rok za podnošenje zahtjeva je do 31.07.2013.god

4.Pčelarstvo – poboljšanje kontole zdravstvenih uslova rok za podnošenje zahtjeva je do 31.07.2013.god


BILJNA PROIZVODNJA:


1.Podizanje novih zasada maline jesenja sadnja 2012.god i proljetna sadnja 2013.god , rok za podnošenje zahtjeva je do 31.07.2013.god

2.Podizanje novih zasad jagoda 2013.god , rok za podnošenje zahtjeva je do 30.11.2013.god.

3.Podizanje novih zasada visokostablašica za proljetnu sadnju za rok podnošenja zahtjeva je do 31.07.2013.god za jesenju sadnju rok za podnošenje zahtjeva je do 30.11.2013. godine.

Pomoćnik načelnika
Behrić Munib, dipl.ecc.


Konkurs za prijem novih uposlenika
Fabrika namještaja «MS&WOOD» (Majstori i drvo) - Četvrtak, 27.06.2013, 08:15
Klikni za više fotografijaFabrika namještaja Fojnica
MS&WOOD d.d. Sarajevo
Podružnica Fabrika namještaja Fojnica
raspisujeKonkurs za prijem novih uposlenika


u tvornici namještaja u Fojnici, na lokaciji Podcitonja, Ostružnica polje.

1. Komercijalista, više izvršilaca, VS ili VSS, sa ili bez iskustva, odlično poznavanje engleskog jezika i rada na računaru (MS Office), ambicionzni, motivisani za rad i usvajanje novih vještina

2. Operater na CNC obradnom centru, više izvšilaca, SSS ili VS, sa ili bez iskustva, poznavanje engleskog jezika i rada na računaru, zainteresirani za rad, učenje i usavršavanje u poslu

3. Majstori i pomoćnici u proizvodnji namještaja – više izvršilaca sa ili bez iskustva, zainteresirani za rad, učenje i usavršavanje u poslu

Na konkurs se mogu javiti svi kandidati i kandidatkinje, koji smatraju da zadovoljavaju uslove i mogu odgovoriti izazovima rada u fabrici namještaja.

Uz prijavu na konkurs obavezno dostaviti:

- Molbu za prijem u radni odnos / motivaciono pismo / sa kratkom biografijom i kontakt telefonom
- Kopiju lične karte
- Kopiju diplome ili drugog dokaza o završenoj stručnoj spremi

Konkurs ostaje otvoren do 01.07.2013. godine.

Stolice MS & WOOD u najvećem svjetskom lancu trgovina IKEA
Fabrika namještaja «MS&WOOD» (Majstori i drvo) - Ponedjeljak, 24.06.2013, 14:45
Klikni za više fotografijaStolice MS & WOOD
Nakon isporuke probnih količina stolica početkom ove godine za najveći svjetski lanac trgovina namještaja IKEA doo, uslijedile su nove narudžbe ovog artikla bosanskohercegovačkog branda namještaja MS&WOOD („Majstori i Drvo“).

Tako će MS&WOOD stolice iz Fojnice krasiti evropske izloge ovog švedskog lanca namještaja, a radi se o visokokvalitetnijoj i cjenovno najviše rangiranoj stolici u asortimanu IKEA-e.

„Potvrda kvalitetu kompanije MS & WOOD još je veća, jer će naša stolica prema najavama iz
IKEA-e biti isporučena i na tržište Sjeverne Amerike i Dalekog Istoka, odnosno u Japan. Ovo je još jedno priznanje bosanskohercegovačkoj industriji namještaja, ali i uspješnom poslovnom konceptu i strateškom opredjeljenju našeg većinskog vlasnika i menadžmenta. Osim toga, ovaj poslovni uspjeh treba velikim dijelom „knjižiti“ i na konto naših majstora, čije umjeće su prepoznali u najvećem lancu trgovina namještaja na svijetu“, ističe direktor kompanije MS & WOOD, Hrusto Tupeković.

Saradnja kompanija MS & WOOD i IKEA-e, započeta je prije nepunih pet mjeseci. Na osnovu poslovnog ugovora koji je sklopljen, stvoreni su uvjeti za prodaju MS & WOOD proizvoda na tržištima EU i SAD-a. Novom narudžbom, saradnja i posao su prošireni i na druga svjetska tržišta, bez vremenskih i vrijednosnih limita.

Osim toga, u proizvodnom asortimanu će biti i četiri nova proizvoda koji će se naći u asortimanu IKEA tržnih centara.

Spot o KK "Star"
Košarkaški klub «Star» - Ponedjeljak, 24.06.2013, 14:05
Fojnica onlineKošarkaški klub "Star" Fojnica ima mnogo prijatelja a jedan od njih je i Aleksandar Paunović, beograđanin koji je napravio dokumentarni film o Draganu Manceu, sportske priloge, putopise i niz drugih radova. Za vrijeme posjete Fojnici Aleksandar je bio zadivljen ljepotama i gostoprimstvu svojih domaćina te je odlučio napraviti spot o našem gradu i KK "Star" Fojnica.

Inače, u toku su pripreme za drugi košarkaški kamp "Makarska 2013" u trajanju od 6 dana. Stručni programi kampa „Makarska 2013“:

- Osnovni kamp: prilagođen uzrastu i košarkaškom predznanju dječaka i djevojčica, što omogućava napredovanje svima u grupi;
- Individualni kamp: program i rad prilagođen prema igračkim pozicijama, individualni rad sa igračima i njihovo usavršavanje;
- Game kamp: odigravanje utakmica za vrijeme boravka u kampu.

Spot o KK "Star" pogledajte ovdje.
Javni poziv za raspodjelu sredstava namjenjenih kulturi u 2013. godini
anida.ramic - Petak, 21.06.2013, 14:37
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Na osnovu člana 5. Pravilnika o raspodjeli sredstava namjenjenih kulturi broj: 01-05-758-07/10 od 05.08.2010. godine, Služba za društvene djelatnosti i stambeno-komunalne poslove, Općine Fojnica, raspisuje


Javni poziv
za raspodjelu sredstava namjenjenih kulturi
u 2013. godini


I


Raspisuje se javni poziv za finansiranje ostvarivanja javnog interesa u oblasti kulture na području općine Fojnica, a u skladu sa Pravilnikom o raspodjeli sredstava namjenjenih kulturi za 2013.godinu.

II


Nosioci kulturnih aktivnosti mogu kandidirati svoje projekte:

a) ako imaju sjedište na području općine Fojnica,
b) ako su registrovani u skladu sa zakonom i to najmanje godinu dana prije podnošenja prijave
c) ako su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa

III


Prijave treba da zadovoljavaju opće i posebne kriterije propisane Pravilnikom.

Opći kriteriji:

- rješenje o registraciji
- identifikacioni broj, za pravnu osobu i broj transakcijskog računa u banci
- matični broj za pojedinca i broj računa otvorenog u banci
- godišnji program i finansijski plan
- prijedlog projekta - programa sa specifikacijom troškova
- izvješće korisnika o utrošku sredstava dobivenih iz Proračuna/Budžeta Općine Fojnica za proteklu godinu
- kopija završnog računa korisnika ovjerena od strane AFIP d.d. Sarajevo sa bilancom uspjeha kluba ili udruge, za proteklu godinu

Posebni kriteriji:

- masovnost (broj aktivnih članova)
- kvalitet kandidiranih projekata
- stupanj doprinosa afirmiranju kulture i tradicije općine Fojnica
- uspjesi na međunarodnom i državnom planu
- afirmiranje stvaralaštva mladeži te stručno osposobljavanje i obrazovanje u oblasti kulture
- afirmiranje i zaštita kulturno-povjesnog i prirodnog naslijeđa
- afirmiranje kulturnog turizma
- kulturološka istraživanja
- dugogodišnji rad u pojedinoj oblasti (tradicija)

IV


Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „Prijava na javni poziv za sufinansiranje projekata udruženja i nevladinih organizacija za 2013.godinu - NE OTVARAJ“, putem pisarnice Općine Fojnica ili putem pošte na adresu: Općina Fojnica – Služba za društvene djelatnosti i stambeno-komunalne poslove, ulica Bosanska 94, 71270 Fojnica.

Neblagovremene i nepotpune prijave na javni poziv neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Fojnica i Web stranici Općine Fojnica, sa posljednjim danom prijema prijava 03.07.2013.godine.

Načelnik općine
Salkan Merdžanić, dipl.ing.


Javni poziv za raspodjelu sredstava namjenjenih sportu u 2013. godini
anida.ramic - Petak, 21.06.2013, 14:33
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Na osnovu člana 5. Pravilnika o raspodjeli sredstava namjenjenih sportu broj: 01-05-758-06/10 od 05.08.2010. godine, Služba za društvene djelatnosti i stambeno-komunalne poslove, Općine Fojnica, raspisuje


Javni poziv
za raspodjelu sredstava namjenjenih sportu
u 2013. godiniI


Raspisuje se Javni poziv za finansiranje ostvarivanja javnog interesa u oblasti sporta na području općine Fojnica, a u skladu sa Pravilnikom o raspodjeli sredstava namjenjenih sportu za 2013.godinu.

II


Nosioci sportskih aktivnosti mogu kandidirati svoje projekte:

a) ako imaju sjedište na području općine Fojnica,
b) ako su registrovani u skladu sa zakonom i to najmanje godinu dana prije podnošenja prijave
c) ako su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa

III


Prijave treba da zadovoljavaju opće i posebne kriterije propisane Pravilnikom.

Opći kriteriji:

- rješenje o registraciji organizacije, udruge ili kluba
- identifikacioni broj, za pravnu osobu i broj transakcijskog računa u banci
- matični broj za pojedinca i broj računa otvorenog u banci
- godišnji program i finansijski plan za narednu godinu
- podaci o dosadašnjem sudjelovanju na domaćoj i međunarodnoj sceni
- kopija završnog računa korisnika ovjerena od strane AFIP d.d. Sarajevo sa bilancom uspjeha kluba ili udruge, za proteklu godinu
- izvješće korisnika o utrošku sredstava dobivenih iz Proračuna/Budžeta Općine Fojnica za proteklu godinu

Posebni kriteriji:

- rang, te sustav natjecanja u kojem klub redovno sudjeluje
- postignuti sportski rezultat kluba i pojedinca u klubu na službenim
natjecanjima uz potvrdu granskog saveza koji je organizirao natjecanje
- masovnost (broj sekcija i registriranih aktivnih članova kluba)
- kvalitet kandidiranih projekata
- doprinos reprezentativnim selekcijama u BiH (uspjesi na međunarodnom takmičenju)
- postignuti klupski i pojedinačni rezultati na državnim prvenstvima, balkanskim igrama, mediteranskim igrama, europskim prvenstvima i svjetskim natjecanjima
- podaci o licenciranim stručnim sportskim djelatnicima u klubu

IV


Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „Prijava na javni poziv za sufinansiranje projekata udruženja i nevladinih organizacija za 2013.godinu - NE OTVARAJ“, putem pisarnice Općine Fojnica ili putem pošte na adresu: Općina Fojnica – Služba za društvene djelatnosti i stambeno-komunalne poslove, ulica Bosanska 94, 71270 Fojnica.

Neblagovremene i nepotpune prijave na javni poziv neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Fojnica i Web stranici Općine Fojnica, sa posljednjim danom prijema prijava 03.07.2013.godine.


Načelnik općine
Salkan Merdžanić, dipl.ing.


Javni poziv za raspodjelu sredstava za sufinansiranje udruženja i NVO u 2013. godini
anida.ramic - Petak, 21.06.2013, 14:21
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Na osnovu člana 14.Statuta Općine Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08), Općina Fojnica, raspisuje


Javni poziv za raspodjelu sredstava za sufinansiranje udruženja proisteklih iz rata
i nevladinih organizacija za 2013. godinu na području općine Fojnica


I


Pravo na dodjelu sredstava iz ovog programa imaju udruženja proistekla iz rata i nevladinih organizacija za 2013. godinu, na području općine Fojnica.

Uz Zahtjev se navode ciljevi i namjena za koju se traže sredstva kao i obrazloženje u čemu se sastoji doprinos u unapređenju za navedena udruženja, na području općine Fojnica.

Uz Zahtjev za dodjelu sredstava prilaže se:

a) rješenje o registraciji podnosioca zahtjeva
b) Uvjerenje o poreskoj registraciji (Identifikacijski broj)
c) Kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa
d) Detaljan program rad za koji se traži sufinansiranje
e) Finansijski plan projekta / programa s izvorima prihoda i očekivanim rashodima
f) Preporuka od nadležnih institucija o značaju programa/projekta
g) Izvješće korisnika o utrošku sredstava dobivenih iz Proračuna/Budžeta Općine Fojnica za proteklu godinu
h) Kopija završnog računa korisnika ovjerena od strane AFIP d.d. Sarajevo sa bilancom uspjeha kluba ili udruge, za proteklu godinu

Pri razmatranju Zahtjeva vrjednovat će se:

a) Značaj programskih aktivnosti za koje se traže sredstva
b) Značaj institucije i dati doprinos u dosadašnjem radu
c) Dosadašnja podrška entitetskih i drugih ministarstava
d) Do sada dobijene nagrade i priznanja u BiH
e) Interes javnosti za program rada.

II


Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „Prijava na javni poziv za sufinansiranje projekata udruženja i nevladinih organizacija za 2013.godinu - NE OTVARAJ“, putem pisarnice Općine Fojnica ili putem pošte na adresu: Općina Fojnica – Služba za društvene djelatnosti i stambeno-komunalne poslove, ulica Bosanska 94, 71270 Fojnica.

Neblagovremene i nepotpune prijave na javni poziv neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Fojnica i Web stranici Općine Fojnica, sa posljednjim danom prijema prijava 03.07.2013. godine.


Načelnik općine
Salkan Merdžanić, dipl.ing.


Odluku o poništavanju Javnih poziva
anida.ramic - Petak, 21.06.2013, 14:16
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Na osnovu člana 39. Statuta Općine Fojnica (“Službene novine Općina Fojnica, broj: 4/08), Općinski načelnik, d o n o s i


Odluku o poništavanju Javnih poziva


I


Poništavaju se slijedeći Javni pozivi:

- Javni poziv za raspodjelu sredstava za sufinansiranje udruženja proisteklih iz rata i nevladinih organizacija,
- Javni poziv za za raspodjelu sredstava namjenjenih kulturi
- Javni poziv za za raspodjelu za sredstava namjenjenih sportu

II


Ova Odluka će biti objavljena na Oglasnoj tabli Općine Fojnica i Web stranici Općine Fojnica.


Načelnik općine
Salkan Merdžanić, dipl.ing.


Saopćenje za javnost povodom održanih protesta ispred zgrade Općine Fojnica
anida.ramic - Četvrtak, 20.06.2013, 12:46
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Saopćenje za javnostPovodom okupljana građana ispred zgrade Općine Fojnica ali i nametanjem krivice posljenjih mjeseci na ovu instituciju, zbog eventualne izgradnje mini hidrocentrale „Luke“, Općina Fojnica se ovim dopisom obraća javnosti.

U prvom redu, za izgradnju mini centrale „Luke“ u Gotuši, čiju gradnju osporavaju mještani mjesnih zajednica Bakovići i Gojevići sva potrebna odobrenja, počevši od koncesione do okolinske i građevinske dozvole su u nadležnosti viših organa vlasti, na prvom mjestu Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša koje je i izdalo potrebne dozvole za izgradnju ove centrale.

Od lokalne zajednice građani (mještani Gojevića i Bakovića) traže da se uključi te naredbom zaustavi eventualnu gradnju i ospori akte koje su izdali viši organi. Međutim, time bi lokalna zajednica prekršila temeljno načelo pravnog sistema, a to je načelo zakonitosti koje se ostvaruje u upravnom postupku, da organ koji rješava upravnu stvar je dužan da se pridržava materijalnih propisa koje primjenjuje u rješavanju upravne stvari, kao i odredbi o nadležnosti za vođenje postupka.

Svako postupanje koje nije u nadležnosti nekog organa je nezakonito postupanje. Tako da bi, u ovom slučaju i kada bi se Općina umiješala u proces samo olakšala investitoru jer bi na taj način investitor dobio adresanta od koga bi tražio naplatu štete prouzrokovane dosadašnjom osporenom gradnjom.

Ono što je bitno istači jeste da plan izgradnje mini centrala na području općine Fojnica datira još iz vremena socijalističkog samoupravljanja, kada je Prostornim planom Općine iz 1988. godine planirana izgradnja jedanaest mini hidrocentrala.

Također Općinsko vijeće Fojnice je svojim zaključkom iz 2003. godine potvrdilo da se tih jedanaest mini centrala uvrsti u novi Prostorni plan općine Fojnica i Srednjobosanskog Kantona.

Razlozi zbog kojih je općina Fojnica prihvatila gradnju mini hidroelektrana su sljedeći:

- općina Fojnica je prije rata imala lošu naponsku mrežu,
- općina Fojnica je jedna od četiri općine u Bosni i Hercegovini koja nema izgrađen 110 KW dalekovod te je ovisna o sadašnjem 35 KW, što predstavlja veliki problem u kvalitetnom i stabilnom napajanju električnom energijom Fojnice
- gradnjom ovih mini centrala poboljšat će se naponske prilike na području općine i dobit će se sigurnost snadbjevanja električnom energijom na području općine koja je do sada ovisila o drugim lokalitetima,
- i što je najbitnije u ovom tranzicijskom periodu, omogućit će se proizvodnja električne energije a što je osnovni preduslov za privredni razvoj.

Praksa je pokazala, da svi potencijalni investitori koji su dolazili u Fojnicu i imali namjeru da ulažu, prvo pitanje odnosilo se na putnu komunikaciju i naponsku mogućnost isporuke električne energije.

Na osnovu takve utvrđene politike do sada je izgrađeno 5 (pet) MHE koje su puštene u rad. Ovih pet mini hidrocentrala izgrađeno je na području mjesnih zajednica Prokos i Pridola. Iako je i sa mještanima pomenutih mjesnih zajednica, prilikom izgradnje bilo problema, izgradnjom i puštanjem u rad sve nedoumice su riješene i danas niko nema primjedbu na rad tih centrala. Također investitori ovih centrala daju učešće u svim projektima mjesnih zajednica a vezanih za poboljšanje infrastrukture.

Isto tako, lokalna zajednica ostvaruje prihode na ime koncesione naknade i to je jedan od način punjenja općinskog budžeta.

I na kraju, kada se uzmu u obzir efekti proizvodnje električne energije putem ovih protočnih mini centrala i oštećenje prirodne sredine koje uzrokuje izgradnja istih, koristi za lokalnu zajednicu su daleko veće od štete koja se može i treba nadomjestiti na različite načine.

U prilogu ovog saopćenja možete pogledati ZAKLJUČAK Općinskog vijeća Fojnica donesen 25.04.2003.


Fojnica, 19.06.2013.

Načelnik općine
Salkan Merdžanić, dipl.ing.


pretraga novosti :: arhiva novosti