Nova verzija sajta
Javni poziv za raspodjelu sredstava za sufinansiranje udruženja i nevladinih organizacija u 2013. godini
Općina Fojnica - Petak, 30.11.2012, 21:45
Pročitano 422 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Broj: 02-14-1199/12
Fojnica, 28.11.2012.

Na osnovu člana 14. Statuta Općine Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08), Općina Fojnica, raspisuje

Javni poziv za raspodjelu sredstava za sufinansiranje udruženja proisteklih iz rata
i nevladinih organizacija u 2013. godini na području općine Fojnica


I


Pravo na dodjelu sredstava iz ovog programa imaju udruženja proistekla iz rata i nevladinih organizacija u 2013. godini, na području općine Fojnica.

Uz Zahtjev se navode ciljevi i namjena za koju se traže sredstva kao i obrazloženje u čemu se sastoji doprinos u unapređenju za navedena udruženja, na području općine Fojnica.

Uz Zahtjev za dodjelu sredstava prilaže se:

a) rješenje o registraciji podnosioca zahtjeva
b) Uvjerenje o poreskoj registraciji (Identifikacijski broj)
c) Kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa
d) Detaljan program rad za koji se traži sufinansiranje
e) Finansijski plan projekta / programa s izvorima prihoda i očekivanim rashodima
f) Preporuka od Nadležnih institucija o značaju programa/projekta
g) Izvješće korisnika o utrošku sredstava dobivenih za predhodnu godinu koji će dostaviti do 05.03.2013.godine

Pri razmatranju Zahtjeva vrijednovat će se:

a) Značaj programskih aktivnosti za koje se traže sredstva
b) Značaj institucije i dati doprinos u dosadašnjem radu
c) Dosadašnja podrška entitetskih i drugih ministarstava
d) Do sada dobijene nagrade i priznanja u BiH
e) Interes javnosti za program rada.

II


Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „Prijava na javni poziv za sufinansiranje projekata udruženja i nevladinih organizacija za 2013.godinu - NE OTVARAJ“, putem pisarnice Općine Fojnica ili putem pošte na adresu:
Općina Fojnica – Služba za društvene djelatnosti i stambeno-komunalne poslove, ulica Bosanska 94, 71270 Fojnica.

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Napomena: Prijave na Javne pozive za sport, kulturu, nevladine organizacije i udruženja proistekla iz rata za 2013. godinu teku od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i oficijelnom web sajtu općine, odnosno od 30.11.2012 do 20.12.2012. godine.

Općinski načelnik
Salkan Merdžanić, dipl. ing.

www.fojnica.ba/opcina
pretraga novosti :: arhiva novosti