Nova verzija sajta
Javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih sportu u 2013. godini
Općina Fojnica - Petak, 30.11.2012, 21:39
Pročitano 232 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinski načelnik

Broj: 02-14-1201/12
Fojnica, 28.11.2012.

Na osnovu člana 5. Pravilnika o raspodjeli sredstava namijenjenih sportu broj: 01-05-758-06/10 od 05.08.2010. godine, Služba za društvene djelatnosti i stambeno-komunalne poslove, Općine Fojnica, raspisuje

Javni poziv za raspodjelu sredstava namijenjenih sportu u 2013. godini


I


Raspisuje se Javni poziv za finansiranje ostvarivanja javnog interesa u oblasti sporta na području općine Fojnica, a u skladu sa Pravilnikom o raspodjeli sredstava namijenjenih sportu za 2013. godinu.

II


Nosioci sportskih aktivnosti mogu kandidirati svoje projekte:

a) ako imaju sjedište na području općine Fojnica,
b) ako su registrovani u skladu sa zakonom i to najmanje godinu dana prije podnošenja prijave
c) ako su izmirili svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa

III


Prijave treba da zadovoljavaju opće i posebne kriterije propisane Pravilnikom.

Opći kriteriji:

- rješenje o registraciji organizacije, udruge ili kluba
- identifikacioni broj, za pravnu osobu i broj transakcijskog računa u banci
- matični broj za pojedinca i broj računa otvorenog u banci
- godišnji program i finansijski plan za narednu godinu
- bilanca uspjeha kluba ili udruge u prethodnoj godini, ovjerena kopija
- podaci o dosadašnjem sudjelovanju na domaćoj i međunarodnoj sceni
- izvješće korisnika o utrošku sredstava dobivenih za prethodnu godinu, koji će dostaviti do 05.03.2013.godine

Posebni kriteriji:

- rang, te sustav natjecanja u kojem klub redovno sudjeluje
- postignuti sportski rezultat kluba i pojedinca u klubu na službenim
natjecanjima uz potvrdu granskog saveza koji je organizirao natjecanje
- masovnost (broj sekcija i registriranih aktivnih članova kluba)
- kvalitet kandidiranih projekata
- doprinos reprezentativnim selekcijama u BiH (uspjesi na međunarodnom takmičenju)
- postignuti klupski i pojedinačni rezultati na državnim prvenstvima, balkanskim igrama, mediteranskim igrama, europskim prvenstvima i svjetskim natjecanjima
- podaci o licenciranim stručnim sportskim djelatnicima u klubu

IV


Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „Prijava na javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti sporta za 2013. godinu - NE OTVARAJ“, putem pisarnice Općine Fojnica ili putem pošte na adresu: Općina Fojnica – Služba za društvene djelatnosti i stambeno-komunalne poslove, ulica Bosanska 94, 71270 Fojnica.

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Napomena: Prijave na Javne pozive za sport, kulturu, nevladine organizacije i udruženja proistekla iz rata za 2013. godinu teku od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i oficijelnom web sajtu općine, odnosno od 30.11.2012 do 20.12.2012. godine.

Općinski načelnik
Salkan Merdžanić, dipl. ing.

www.fojnica.ba/opcina
pretraga novosti :: arhiva novosti