Nova verzija sajta
Javni poziv sportskim klubovima i udruženjima za „Izbor najboljeg sportiste Kantona 2012. godine“
Općina Fojnica - Petak, 30.11.2012, 21:57
Pročitano 199 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Služba za društvene djelatnosti i stambeno-komunalne poslove

Broj: 08-40-1206/12
Fojnica, 30.11.2012.

Na osnovu člana 14. Statuta Općine Fojnica („Službene novine Općine Fojnica“, broj: 4/08), Općina Fojnica, raspisuje

Javni poziv sportskim klubovima i udruženjima za
„Izbor najboljeg sportiste Kantona 2012. godine“


Pozivamo vas da dostavite prijedlog:

1. Kandidata za nagrade i priznanja, a na osnovu Pravilnika o nagradama i priznanjima Sportskog saveza SBK/KSB. Prijedlog kandidata sa obrazloženjem dostaviti najkasnije do 25.12.2012. godine.

2. Prijedlog kandidata za „Izbora najboljeg sportiste Kantona 2012. godine“. U skladu sa Pravilnikom za izbor sportiste i sportskih ekipa SBK/KSB. Prijedlog kandidata sa obrazloženjem dostaviti najkasnije do 25.12.2012. godine.

Prijave na Javni poziv sa prijedlozima kandidata dostaviti u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom „Prijava na javni poziv sportskim klubovima i udruženjima za „Izbor najboljeg sportiste Kantona 2012. godine - NE OTVARAJ“, putem pisarnice Općine Fojnica ili putem pošte na adresu:
Općina Fojnica – Služba za društvene djelatnosti i stambeno-komunalne poslove, ulica Bosanska 94, 71270 Fojnica.

Pomoćnik načelnika
Josip Markota

www.fojnica.ba/opcina
pretraga novosti :: arhiva novosti