Nova verzija sajta
Lokalni izbori 2012 - Raseljena lica koja glasaju u općini prebivališta iz 1991. godine
Općinska izborna komisija / Općinsko izborno povjerenstvo - Utorak, 04.09.2012, 10:15
Pročitano 161 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinska izborna komisija/Općinsko izborno povjerenstvo

Broj: 73-2/12
Datum: 29.08.2012. godine

Obavijest


Obavještavaju se birači koji imaju status raseljenog lica i koji su se izjasnili da žele glasati lično u općini prebivališta iz 1991. godine, da svoje biračko pravo mogu ostvariti na biračkom mjestu 000, koje će biti pridruženo redovnom biračkom mjestu 114 A 001 (Lokalitet samostana 1) sa lokacijom glasanja u Osnovnoj školi „Muhsin Rizvić“.

Predsjednik OIK-a
Mustafa Topalović, dipl. iur.


pretraga novosti :: arhiva novosti