Nova verzija sajta
Lokalni izbori 2012 - Odluku o biračkim mjestima i lokacijama biračkih mjesta određenih za glasanje na Lokalnim izborima 2012. godine
Općinska izborna komisija / Općinsko izborno povjerenstvo - Srijeda, 15.08.2012, 13:19
Pročitano 244 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna
Općina Fojnica
Općinska izborna komisija/Općinsko izborno povjerenstvo

Broj: 45–2/12
Fojnica, 10.08.2012.godine

Na osnovu člana 5.1. stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/04, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Općinska izborna komisija Fojnica je na sjednici održanoj dana 10.08.2012. godine donijela

Odluku
o biračkim mjestima i lokacijama biračkih mjesta određenih za glasanje
na Lokalnim izborima 2012. godine


Član 1.


Ovom Odlukom utvrđuju se biračka mjesta i lokacije biračkih mjesta određenih za glasanje na Lokalnim izborima 2012.godine kako slijedi:

I. Biračko mjesto br. 114 A 001 (Lokalitet samostana 1) nalazi se u Osnovnoj školi “Muhsin Rizvić” – (bivša škola "Kata Govorušić")
Na ovom biračkom mjestu glasat će građani koji stanuju u sljedećim ulicama: Atik mahala, Bosanska, Džemala Bijedića, Kralja Tvrtka, Nikole Lašvanina i Hadrovići.

II. Biračko mjesto br. 114 A 013 (Lokalitet samostana 2) nalazi se u Osnovnoj školi “Muhsin Rizvić” – (bivša škola "Kata Govorušić")

Na ovom biračkom mjestu glasat će građani koji stanuju u sljedećim ulicama: Ivana Frane Jukića, Ivana Meštrovića, Kraljice Katarine, Medresa, Muslinovac, Rupnovac, Ruždija, Samostanska, Šćona, Tekija, Trogrančića, Varoška i Zahrastin.

III. Biračko mjesto br. 114 A 002 (Centar 1) nalazi se u Osnovnoj školi “Muhsin Rizvić” – (bivša škola "Kata Govorušić").

Na ovom biračkom mjestu glasat će građani koji stanuju u sljedećim ulicama: Alaupovića, Banjska, Bolnička, Bosanska, Dana nezavisnosti, Dr. Šakira Sikirića, Muhameda Sudžuke i Akademika Džemala Rezakovića.

IV. Biračko mjesto br. 114 A 014 (Centar 2) nalazi se u Osnovnoj školi “Muhsin Rizvić”- (bivša škola "Kata Govorušić").

Na ovom biračkom mjestu glasat će građani koji stanuju u sljedećim ulicama: Husein ef. Numanagića, Šetalište, Tabhana, Zavnobih-a, Zije Dizdarevića, Korita, Lučice i Mehmeda Spahe.

V. Biračko mjesto br. 114 A 003 ( Gornja čaršija 1) nalazi se u prostorijama 1001 noći – «Stella».

Na ovom biračkom mjestu glasat će građani koji stanuju u sljedećim ulicama: Alije Isakovića, Bježanijska, Dragačka, Gornja mahala, Konak, Sokačić i Zmaja od Bosne.

VI. Biračko mjesto br. 114 A 015 ( Gornja čaršija 2) nalazi se u prostorijama 1001 noći –«Stella».

Na ovom biračkom mjestu glasat će građani koji stanuju u sljedećim ulicama: Čemernica, Ada, Pazarnice, Poroj, Prokoški put, Šejh Zukića Huseina, Vranička, Gradina, Plane i Tješilo.

VII. Biračko mjesto br. 114 A 004 (Novo naselje 1) nalazi se u SMŠ “Zijah Dizdarević” Fojnica.

Na ovom biračkom mjestu glasat će građani koji stanuju u sljedećim ulicama: Kozogradska, Kulina bana, Žrtava rata, Šavnik i Selakovići.

VIII. Biračko mjesto br. 114 A 018 (Novo naselje 2) nalazi se u SMŠ “Zijah Dizdarević” Fojnica.

Na ovom biračkom mjestu glasat će građani koji stanuju u sljedećim ulicama: Bakovički put i Novo naselje.

IX. Biračko mjesto br. 114 A 005 (Prokos 1) nalazi se u Područnoj školi «Tovarište-Prokos».

Na ovom biračkom mjestu glasat će građani koji stanuju u sljedećim mjestima: Ragale, Tovarište i Bare.

X. Biračko mjesto br. 114 A 016 (Prokos 2) nalazi se u Područnoj školi «Tovarište-Prokos».

Na ovom biračkom mjestu glasat će građani koji stanuju u sljedećim mjestima: Barakovići, Carev Do, Kehići, Klisura, Merdžanići, Mujakovići, Obojak i Turkovići.

XI. Biračko mjesto br. 114 A 006 (Pridola) nalazi se u kući Aletić Fadila Podrizvići.

Na ovom biračkom mjestu glasat će građani koji stanuju u sljedećim mjestima: Botun, Dragačići, Kozica, Majdan, Rizvići, Vladići, Vukeljići i Živčići.

XII. Biračko mjesto br. 114 A 007 (Ostružnica 1) nalazi se u Područnoj školi «Ostružnica».

Na ovom biračkom mjestu glasat će građani koji stanuju u mjestu: Polje Ostružnica.

XIII. Biračko mjesto br. 114 A 017 (Ostružnica 2) nalazi se u kući Ahmetka Dževada (preko puta firme «Žica» d.o.o. Sarajevo)

Na ovom biračkom mjestu glasat će građani koji stanuju u sljedećim mjestima: Grabovik, Marinići, Ostruška Citonja, Podcitonja i Voljevac.

XIV. Biračko mjesto br. 114 A 008 (Šćitovo) nalazi se u kući Vrebac Ive – (neposredna blizina crkve u Šćitovu).

Na ovom biračkom mjestu glasat će građani koji stanuju u sljedećim mjestima:
Nadbare, Ormanov potok, Polje Šćitovo, Kujušići, Lopar, Poraće, Rajetići, Selište i Sitišće.

XV. Biračko mjesto br. 114 A 009 (Gojevići) nalazi se u Osnovnoj školi «Ivan Goran Kovačić» Gojevići.

Na ovom biračkom mjestu glasat će građani koji stanuju u sljedećim mjestima: Božići, Djedov Do, Gojevići, Luke, Otigošće i Ponjušina.

XVI. Biračko mjesto br. 114 A 010 (Dusina) nalazi se u Područnoj školi «Dusina».

Na ovom biračkom mjestu glasat će građani koji stanuju u mjestu: Dusina i Podgora.

XVII. Biračko mjesto br. 114 A 011 (Bakovići) nalazi se u prostorijama Doma kulture Bakovići.

Na ovom biračkom mjestu glasat će građani koji stanuju u sljedećim mjestima: Bakovići, Bakovićka Citonja, Bistrica i Lužine.

XVIII. Biračko mjesto br. 114 A 012 (Pločari Polje) nalazi se u Područnoj školi «Pločari Polje».

Na ovom biračkom mjestu glasat će građani koji stanuju u sljedećim mjestima: Oglavak, Pločari, Pločari Polje i Smajlovići.

XIX. Biračko mjesto br. 114 A 501 i 114 A NNN nalazi se u SMŠ “Zijah Dizdarević” Fojnica.

Na ovom biračkom mjestu glasat će birači koji su prijavljeni da glasaju u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima.

XX. Mobilni tim

Na Lokalnim izborima 2012.godine, putem mobilnog tima će glasati birači, koji su prijavljeni kod Općinske izborne komisije i koji nisu u mogućnosti posjetiti redovna biračka mjesta, odnosno vezani su za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invalidnosti.

Mobilni tim će navedena lica obići na dan izbora, te istim omogućiti da glasaju.

Član 2.


Provjere glasača vezane za biračka mjesta i lokalitete glasanja, mogu se izvršiti u tekućem periodu i u prostorijama Centra za birački spisak, koji se nalazi u zgradi općine Fojnica, a isto će biti omogućeno glasačima i na sami dan izbora 07.10.2012.godine.

Član 3.


Općinska izborna komisija je u skladu sa instrukcijama Centralne izborne komisije BiH formirala ukupno 18 /osamnaest/ redovnih biračkih mjesta na način, da su pridružene određene adrese iz CIPS evidencije prebivališta biračkim mjestima, kako bi broj glasača na svim biračkim mjestima bio optimalan, a sve iz razloga izbjegavanja većih gužvi i dužeg zadržavanja glasača na biralištima.

Član 4.


Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o biračkim mjestima i lokacijama biračkih mjesta određenih za glasanje na Općim izborima 2010. godine broj: 62-2/10 od 26.08.2010.godine.

Član 5.


Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na oglasnoj tabli i web portalu općine Fojnica.

Predsjednik OIK-a
Mustafa Topalović, dipl. iur.


pretraga novosti :: arhiva novosti