Nova verzija sajta
Konkurs/natječaj za izradu loga Fabrike namještaja Fojnica "MS&Wood"
Fabrika namještaja «MS&WOOD» (Majstori i drvo) - Četvrtak, 19.04.2012, 08:21
Pročitano 218 puta
Klikni za više fotografijaFabrika namještaja Fojnica
Na putu od prirode do doma, mogu se sresti razne stvari. Lijepe, funkcionalne, velike i male, sa ukusom i bez mane. Zajedničko im je da su ih pravili majstori. Ko su majstori? To su oni kompetentni i pouzdani ljudi koji ulijevaju povjerenje, ne pitaju kako, već rješavaju problem. Znaju ljudi znanje! E, takvi su i naši majstori, a bolje je samo još naše drvo s kojim rade, i od kojeg prave namještaj po svim željama i za sve uzraste.

U prirodu nam ne diraj! A, naši majstori znaju kako sa njom. Ne daj Bože da je (prirodu) neko ružno pogleda, a kamo li šta drugo?! Drvo je naš material. Ono je dio prirode, dakle sviju nas. Zato i naši majstori moraju lijepo s drvetom. Od uzgoja, očuvanja, zaštite i čišćenja, preko majstorske upotrebe i oblikovanja duše drvetu, pa do namještaja koji opet nastavlja život u drugom obliku, ali u istom svijetu i istoj prirodi. U našim domovima!

To je razlog, zašto je Fabrika namještaja Fojnica odlučila raspisati konkurs i potražiti među čitateljima portala Klix.ba, buduće kreatore njihovog vizuelnog identiteta. A, priča je neponovljiva, čudesna i obećavajuća. Ne sumnjamo da ćete poželjeti biti i vi dio priče o namještaju koji prave majstori, na vrhunskim majstorskim strojevima, od majstorskog (tj. najboljeg) drveta, sa masjtorskom sigurnošću i uz neophodnu i odlučujuću dozu topline vašeg doma.

"Želimo biti inventivni, pa zato objavljujemo i ovaj konkurs za izradu loga za fabriku namještaja “MS & WOOD”, kako bismo već u samom početku ostvarili čvrstu vezu sa svima onima koji su majstori svog zanata, ma gdje bili. Majstori za očuvanje prirode od koje smo svi ovisni, majstori za uzgoj kvalitetnog drveta, majstori za dizajn, obradu i proizvodnju namještaja, majstori za ugradnju, transport i servis…

Nadamo se da smo ovom kratkom pričom o novom brandu ‘u nastajanju’ "MS & WOOD" bili dovoljno inspirativni za sve vas majstore dizajna. Da li smo u tome uspjeli, vidjet ćemo i to veoma brzo", poručili su iz fabrike.

Konkurs/natječaj za izradu loga Fabrike namještaja Fojnica MS&Wood

Opći uvjeti:

Investitor i raspisivač konkursa/natječaja je: Fabrika namještaja Fojnica, direktor Sedin Ćeman dipl.ecc

Osoba zadužena za dodatne informacije: Džemaludin Kahrović dipl. ecc,

E-mail: dzemok@unipromet.com; tel.033 468 611;

Vrsta i tip konkursa/natječaja: javni

Predmet konkursa/natječaja: Izrada idejnog rješenja loga za fabriku namještaja MS & Wood

Konkurs/natječaj je otvoren do 25. 04. 2012. godine.

Sadržaj konkursnog/natjecateljskog rada treba dostaviti u zapečaćenoj neprozirnoj koverti/omotnici na adresu:

Naziv firme, Fabrika namještaja Fojnica
Adresa: ul.Dž.Bijedića br.160
71000 Sarajevo
"Konkurs/natječaj za logo – Ne otvarati"
“Šifra autora od sedam karaktera"

Unutar zapečaćene koverte mora biti i manja neprozirna zatvorena koverta/omotnica sa natpisom "Autor", unutar koje se nalaze slijedeći podaci:

- Ime i prezime autora loga
- Adresa stanovanja
- Broj kontakt telefona
- Broj žiro-računa s naznakom banke

Pravila natječaja:

- Dizajn loga mora biti originalni rad natjecatelja/ice.
- Logo mora biti primjenjiv u različitim veličinama i na različitim podlogama (u pozitivu i negativu), odnosno mora biti prilagođen apliciranju na različite verzije promotivnih materijala.
- Logo treba biti izrađen u vektorskom formatu (u programima Adobe Ilustrator ili Corel Draw) te dostavljen u PDF formatu.
- Izgled loga bi trebao biti vezan uz područje rada i sadržavati grafičke elemente povezane sa vizijom fabrike. “Biti inventivno vodeća BH kompanija u proizvodnji i ponudi svih vrsta namještaja”.
- Izgled loga bi trebao prenositi pozitivne poruke o fabrici koju predstavlja.
- Najbolji rad će odabrati članovi komisije od 7 članova.
- Rezultati konkursa/natječaja će biti objavljeni 07.05. 2012. godine na WEB PORTALU Klix.ba
- Nakon završetka konkursa/natječaja, otkupljeni logo postaje vlasništvo Fabrike namještaja Fojnica MS & Wood, bez ograničenja.

Sadržaj konkursnog/natjecateljskog rada:

- puni kolor prijedloga loga u elektronskoj i printanoj formi
- pozitiv prijedloga loga u elektronskoj i printanoj formi
- negativ prijedloga loga u elektronskoj i printanoj formi
- kratki opisni osvrt na ideju i značenje u printanoj formi.

Elektronske forme pohraniti na CD ili DVD medij.

Nagrada:

Ukoliko do uvrđenog vremenskog roka bude dostavljeno najmanje tri konkursna/natječajna rada koji ispunjavaju uslove ovog konkursa/natječaja, odlukom ocjenjivačkog suda (Žirija) dodijelit će se nagrada
u iznosu od 1.000, 00 KM (hiljaduKM) neto prvonagrađenom autoru.

Završne odredbe:

Predajom rada autor pristaje na uslove/uvjete konkursa/natječaja, na javno izlaganje i publiciranje rada.
Učesnik/natjecatelj je za sve vrijeme konkursa/natječaja dužan držati svoj rad anonimnim do objave rezultata konkursa/natječaja.

Iz ovog natječaja isključit će se radovi:

- predani poslije roka navedenog u raspisu konkursa/natječaja.
- koji ne sadrže priloge navedene u poglavlju o sadržaju konkursnog/natjecateljskog rada.

Nagrađeni radovi su sa stanovišta autorskih imovinskih prava vlasništvo Raspisivača konkursa.
Autori nagrađenih konkursnih/natječajnih radova polažu prava na nagrađene radove samo po osnovu moralnih autorskih prava.

U svemu ostalom što nije regulisano ovim raspisom ovog konkursa/natječaja primjenjivat će se odgovarajuće odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o autorskom i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini.

Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog konkursa/natječaja prvenstveno će se rješavati dogovorom ili arbitražom, a u slučaju da se ne riješe, u nadležnosti su suda u Sarajevu.

Klix.ba, 18.04.2012
(Preuzeto sa: www.klix.ba)

pretraga novosti :: arhiva novosti