Nova verzija sajta
Konkurs za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja koji su akademske 2011/2012 godine upisali prvu godinu studija
Nevres Jemendžić - Ponedjeljak, 27.02.2012, 13:24
Pročitano 270 puta
Općina FojnicaBosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton / Kanton Središnja Bosna
Kantonalna uprava za pitanja boraca i invalida Odbrambeno-oslobodilačkog rata
Kantonalna uprava za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata
Travnik

Na osnovu člana 18 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za pitanja boraca i invalida Odbrambeno-oslobodilačkog rata/Kantonalne uprave za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata, direktor Kantonalne uprave za pitanja boraca i invalida Odbrambeno-oslobodilačkog rata donosi:

Konkurs za dodjelu stipendija djeci branilaca/branitelja koji su akademske 2011/2012 godine upisali prvu godinu studija


I. Pravo na dodjelu stipendije

Uprava za pitanja boraca i invalida Odbrambeno-oslobodilačkog/Domovinskog rata raspisuje konkurs za dodjelu stipendija za akademsku 2011/2012 godinu po utvrđenoj rang listi prioriteta studentima prve godine redovnog studija za stjecanje VII stepena stručne spreme - VSS.

II. Pravo učešća na konkursu imaju:

1. djeca šehida / poginulih branitelja,
2. djeca ratnih vojnih invalida,
3. djeca demobiliziranih branilaca,
4. djeca nosioca najvećeg ratnog priznanja – odličja.


III. Neće biti uzete u razmatranje prijave studenata:

1. studenti koji su smješteni u studentske domove,
2. vanrednih studenata,
3. koji su u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovo upisali prvu godinu studija,
4. koji primaju stipendiju drugog davaoca,
5. koji žive u zajedničkom domaćinstvu čiji prihod po članu prelazi 450,00 KM,
6. studenata koji sa danom objave konkursa navršavaju 25. godina života.

U slučaju da se naknadno utvrdi da se na nekog od izabranih kandidata odnosi neka od prethodnih alineja, isti će biti eliminiran iz daljnjeg postupka dodjele stipendije.

IV. Kandidati uz prijavu prilažu slijedeće dokaze:

- kopija osobne iskaznice-CIPS (obje strane),
- potvrdu o redovnom studiju iz koje je vidljivo da je po prvi put upisana navedena godina studija, original ili ovjerena kopija,
- izjava studenta da ne prima stipendiju drugog davaoca, ovjerena u općini, original,
- za porodice poginulih, ratne vojne invalide i dobitnike ratnih priznanja reviziono rješenje o porodičnoj ili ličnoj invalidnini, odnosno o mjesečnom novčanom dodatku, original ili ovjerena kopija,
- za demobilizirane branioce, uvjerenje o vremenu provedenom u OS, original ili ovjerena kopija,
- ovjerena kućna lista, original,
- kopiju tekućeg računa,
- potvrdu o upisu u tekuću školsku godinu, za članove porodice koja su redovni učenici osnovnih i srednjih škola, original ili ovjerena kopija,
- potvrdu o upisu u tekuću akademsku godinu za članove porodice koja su redovni studenti, original ili ovjerena kopija,
- rodne listove za djecu predškolskog uzrasta, original ili ovjerena kopija,
- vjenčani list za roditelje podnosioca prijave, ne stariji od 6. mjeseci, original ili ovjerena kopija, original ili ovjerena kopija,
- rješenje o razvodu razvedenih roditelja, original ili ovjerena kopija.
- uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje za članove domaćinstva koji se vode na evidenciji nezaposlenih lica a stariji su od 15 godina, ne starije od 30 dana, original,
- uvjerenje od PIO / MIO da se član domaćinstva ne nalazi u matičnoj evidenciji aktivnih osiguranika, za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji nezaposlenih lica, nisu u radnom odnosu i nisu korisnici penzije, ne starije od 30 dana, original,
- potvrdu o visini prosječne plaće u zadnja tri mjeseca – original,
- ako zaposlenik nije u mogućnosti priložiti potvrdu o visini prosječne plaće dostavlja uvjerenje od PIO / MIO da se nalazi u matičnoj evidenciji aktivnih osiguranika, (radnici na čekanju), ne starije od 30 dana, original,
- ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična penzija/mirovina, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina), ne starije od 90 dana, original,
- dokaz o visini inostrane penzije/mirovine, ne starije od 90 dana, original,
- dokaz o visini alimentacije, original ili ovjerena kopija.

V. Djeca branitelja bez oba roditelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez obzira na prihode zajedničkog domaćinstva.

Djeca branitelja bez oba roditelja ostvaruju pravo na dodjelu stipendije bez bodovanja.


VI. Dodijeljene stipendije isplaćivat će se u 10 jednakih mjesečnih rata.

VII. Konkursni postupak se sprovodi u skladu sa Programom i kriterijima za utrošak sredstava sa transfera za stipendiranje djece stradalnika

VIII. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Konkurs je objavljen 24.02.2012. godine u dnevnim novinama i Internet stranici vlade SBK/KSB www.sbk-ksb.gov.ba.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se općinskim službama za boračko invalidsku zaštitu/braniteljsko invalidsku skrb, prema mjestu prebivališta studenta.

Lista prioriteta za dodjelu stipendija objavit će se na oglasnoj ploči Vlade SBK/KSB, Internet stranici vlade SBK/KSB www.sbk-ksb.gov.ba.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.


Direktor
Esad Crnica


Ovdje možete preuzeti zahtjev i izjavu koje je potrebno popuniti.

pretraga novosti :: arhiva novosti