Nova verzija sajta
Dvodnevna radionica sekretara Crvenog križa FBiH
Hazim Čukle - Četvrtak, 24.11.2011, 07:55
Pročitano 199 puta
Klikni za više fotografijaUmirovljenice iz Zadra
U konferencijskoj sali hotela „Reumal“ u Fojnici se u petak i subotu 18. i 19. novembra u organizaciji Crvenog križa F BiH održala VII tematska radionica CK F BiH. Kako nam je kazao generalni sekretar CK F BiH Namik Hodžić na ovoj radionici u Fojnici je bilo prisutno oko 90 sekretara i organizacija CK iz svih općina i kantona F BiH.

„Radionica ima za cilj da unaprijedi određene metode i procedure u razvoju i organizaciji CK F BiH posebno s aspekta izvšavanja javnih ovlaštenja i zakona CK a primarnu oblast prve pomoći, darivanje krvi, zaštita ljudi, sredstava i materijalnih dobara, traženje nestalih osoba, program mina itd. Ova radionica je posvećena unapređenju i razvoju CK unutar strukture jer kako god svakodnevno radimo na pružanju podrške i pomoći građanima moramo da razvijamo naše ljudske kapacitete, sekretare da mogu adekvatno odgovoriti potrebama zajednice građana. Mi radimo na usavršavanju i educiranju naših sekretara koji su osnovni pokretači svih aktivnosti. Ova radionica treba da poluči unapređenje u procesu izvršavanja svakodnevnih zadataka koji su podređeni našim građanima. Sa nama su i predstavnici međunarodne federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kao i predstavnici kantonalnog ministarstva Socijalne politike i predstavnici općine Fojnica“, za Fojnica online je kazao sekretar Namik Hodžić.

pretraga novosti :: arhiva novosti