Nova verzija sajta
Radna posjeta ministara Vlade Federacije BiH zavodima „Drin“ i „Bakovići“
Hazim Čukle - Petak, 11.11.2011, 08:20
Pročitano 272 puta
Klikni za više fotografijaPosjeta Vlade FBiH
Delegacija ministara i predstavnika ministarstava Vlade F BiH je posjetila zavode za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ i „Bakovići“ u Fojnici. Delegaciju su sačinjavali: federalni ministar Zdravstva Rusmir Mesihović, ministar Obrazovanja i nauke Damir Mašić, ministar Pravde Zoran Mikulić, ministar za pitanja boraca i invalida oslobodilačko odbrambenog rata Zukan Helez, pomoćnik ministra rada i socijalne politike Dobrica Jonić, generalni sekretar Crvenog križa F BiH Namik Hodžić i načelnik općine Fojnica Salkan Merdžanić. Visoka delegacija je najprije posjetila Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba “Bakovići“ u Bakovićima gdje im je direktorica zavoda dr Nada Sušić Sijerčić sa svojim stručnim timom prezentirala život, rad i problematiku Zavoda „Bakovići“, te je nakon toga za Fojnica online kazala: „Ovdje su nas posjetili federalni ministri Vlade F BiH i želja nam je bila upoznati ih sa radom i funkcionisanjem ovakvih ustanova. To je jedan rijedak segment gdje je malte ne do nedavno bilo teško animirati ljude da dođu, bilo je to na nekoj margini. Međutim čini mi se da pušu novi vjetrovi, nazire se tračak nade jer su pojedini ministri koji su bitni za rad ovakvih ustanova iznijeli svoje stavove, rekli su da su neki stavovi ugrađeni ili bi trebali uskoro biti ugrađeni u zakonske okvire.

Direktorica je dala akcenat na neregulisanje zdravstvene zažtite za njihove korisnike i dodala: „Na smještaju u zavodu su svi korisnici iz BiH. Međutim imaju oni svoje zdrastvene iskaznice, mi smo to postigli i uspjeli da dobijemo, sad je pitanje da li i koliko vrijedi ta iskaznica. Zahvaljujući kolegama i kolegicama koji rade u bolnicama i domovima zdravlja mi smo ad hok rješavali pojedinačne probleme. Mislim da je to nečovječno i nehumano i za pacijente u lokalnoj zajednici a kamoli za korisnike ovih usluga“. Zatim je delegacija posjetila odjeljenja zavoda na kojima su smješteni korisnici kao i socijalno naselje u Gojevićima općina Fojnica.

Nakon toga uslijedila je posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica „Drin“ Fojnica gdje im je direktorica zavoda dr Samiha Hodžić prezentirala rad, funkcionisanje i problematiku ovog zavoda te je također istakla neregulisanje zdravstvene zaštite za korisnike ovog zavoda i dodala: „Današnja posjeta resornih federalnih ministara Zavodu „Drin“ je veoma važna posjeta i daje nam ogromnu snagu i podršku da nastavimo tu gdje smo započeli. Ovo je dugotrajan projekat“. Delegacija je obišla dva odjeljenja Zavoda „Drin“ Fojnica, dva objekta u fazi opremanja za korištenje i odjeljenje korisnika na Urlenikama.

Ministar Zukan Helez je nakon posjete zavodima kazao: „Ovdje sam bio prije par sedmica i ovdje je došla delegacija na nivou Vlade F BiH, došli su ministri iz ministarstava koja imaju veze sa ovom ustanovom. Tako smo svako iz svog segmenta obećali pomoći u Vladi Federacije BiH. Dobili smo zadatke i čekamo konkretne poteze a sve u cilju poboljšanja života ovih ljudi o kojima mora neko da se brine“.

Na kraju posjete ove visoke delegacije održan je zajednički radni sastanak oba direktora zavoda „Drin“ i „Bakovići“ Fojnica i načelnika općine Fojnica Salkana Merdžanića na temu „Kako Vlada F BiH može pomoći poboljšanju uslova rada zavoda „Drin“ i „Bakovići“ Fojnica“. U oba zavoda je Crveni križ F BiH uručio dio donacije u hrani, svakodnevnim potrepštinama i cigaretama.

pretraga novosti :: arhiva novosti