Nova verzija sajta
Tomislav sakuplja građu o korijenima loze prezimena Bošnjak
Hazim Čukle - Petak, 16.09.2011, 09:10
Pročitano 504 puta
Klikni za više fotografijaTomislav Bošnjak
Mnogo je onih koji krenu u potragu za svojim korijenima i svojim precima i istražuju kako im je nastalo prezime praveći porodično stablo svojih predaka. Jedan od njih je i 49 godišnji Tomislav Bošnjak iz Bakovića. Tomislav je umirovljenik, radio je u Vojnom odsjeku a sa njim živi supruga Ljubica i kćerka Ivanka. Tomislav je prije proteklog rata pripremao knjigu porodičnog stabla ali došao je rat i sve mu je izgorilo, ponovo je nakon rata otpočeo svoju zamisao i dobar dio posla je uradio. Sreli smo ga u Fojnici gdje je nosio podeblju skriptu od preko 300 stranica materijala o svojim korijenima i kaže donio je lektoru na gramatičke ispravke.

Tomislav je za Fojnica online ispričao: "Završio sam gimnaziju a do rata sam živio u selu Rajetići u MZ Šćitovo Polje. Kada sam otpočeo istraživati naše korijene najprije sam podatke uzimao od rodbine našeg prezimena a onda u Matici crkve Franjevačkog samostana iz knjiga krštenih, rođenih, vjenčanih i umrlih a tih knjiga ima starih i do 300 godina. Došao sam do tragova da su naši preci živjeli negdje u Bosni pod drugim prezimenom. Negdje u vrijeme Eugena Savojskog kada je popaljeno Sarajevo mnogi kršćani iz Bosne su sa njim prešli Savu, neki otišli u Hercegovinu a neki u Dalmatinsko zaleđe. Tamo su dobili nadimak Bošnjaci i kasnije taj nadimak prelazi u njihovo stalno prezime Bošnjak.

Krajem 18. i početkom 19. stoljeća ponovo se počinju vraćati u Bosnu jer je bosna je bila dobra za živiti. Na ove prostore moji preci su došli u dvije grupe, jedna u Gojeviće druga u Carev Do iznad Fojnice. Ovi u Carevom dolu su imali nadimak Miške a kasnije su se proširili u naselja Bakovićka Citonja, Šćitovo, Ostružnica i Gradina. Drugi, iz Gojevića su se širili u naselja Lužine, Bakovići, Otigošće, Ponjušina i Ščitovo. U svojoj knjizi ću obuhvatiti sve naše pretke u nazad 300 godina, svu djecu koju su se od tada do
danas rodila od porodice Bošnjak. Našao sam podatak da je prvo dijete sa prezimenom Bošnjak kršteno u crkvi Franjevačkog samostana 05.01.1803 godine i bilo je iz Ponjušine, Mato Bošnjak sin Jure Bošnjaka. Iz Careva Dola je prvo dijete kršteno 1818. godine, dijete Ante i Ruže Bošnjak. U Gojeviće je prvi doselio Marko Bošnjak, umro je 1823. godine u 68. godini života. Jedni Bošnjaci su imali i svoj grb iz 1752. godine.

Knjigu ću podijeliti na četiri loze porodica Bošnjak. Poredao sam ih po abecedi A - Loza Sjepana i Ruže Bošnjak rođene Oroz, B-Stjepana i Ruže Bošnjak rođene Zovko, C - Ivo Bošnjak - Matić i Marta rođena Komšić, D - Ilija Miško Bošnjak koji se ženio
dva puta, oba puta supruge Mare Komšić i Bošnjak. Naša loza je Stjepan Bošnjak koji je došao u Ponjušinu pa Šćitovo polje. U našem selu Rajetići je pred ovaj rat bilo 73 stanovnika, danas niko u njemu ne živi. U knjizi ću imati kratke biografije sa dosta fotografija, negdje oko 700. Izdati ću knjigu sa 300 stranica i u 300 primjeraka. Volim starine, volim fotografiju i volim saznavati o svojim korijenima. Dosta materijala sam našao u Franjevačkom samostanu u Fojnici i u samostanu na Brestovskom. Saznao sam da nas Bošnjaka ima diljem cijelog svijeta po Evropi u Australiji, Americi i u Africi i da je bio veliki broj viđenijih, uglednih i učenih ljudi naše loze porodice Bošnjak. Mislim do Nove godine uraditi knjigu a štampati je u "Štampariji" Fojnica".

pretraga novosti :: arhiva novosti