Nova verzija sajta
Petodnevni ljetni kamp World Vision-a za mlade edukatore
Hazim Čukle - Srijeda, 17.08.2011, 11:26
Pročitano 211 puta
Klikni za više fotografijaKamp u Fojnici
U organizaciji svjetske internacionalne humanitarne nevladine organizacije World Vision iz SAD-a koja ima svoje sjedište u Sarajevu u prostorijama "Aquareumala" u Fojnici se od 15. do 19. augusta održava petodnevni ljetni kamp za edukatore. U ovom ljetnom kampu prisutna su 43 mlada edukatora iz čitave BiH. Od projekt menađera World Visiona za BiH za ovaj projekt u Fojnici Denisa Šiljka smo saznali: "World Vision je najveća internacionalna nevladina organizacija u svijetu koja postoji u preko 100 zemalja u svijetu a sjedište je u SAD. U BiH postoji od 1994. godine sa sjedištem u Sarajevu. Imamo projekte za ekonomiju, razne edukacije, razvoj civilnog društva i zdravstvo. Ovaj projekt u Fojnici je iz oblasti zdravstva a radimo ga sa mladim edukatorima iz čitave BiH koji rade sa svojim vršnjacima i prenose im znanje na određene teme. Ovdje radimo kao na popunjavanju trenutnog jaza nepostojanja seksualno reproduktivnog zdravlja kao službenog predmeta u školama u BiH iako je to predviđeno nacionalnom strategijom seksualnog reproduktivno zdravlje koju je usvojila Vlada F BiH. Radimo uglavnom sa djecom koja dolaze iz polururalnih područja. Imamo djecu iz: Kalesije, Ročevića, Skender Vakufa, Kotor Varoši, Olova itd. Radili su u nekoliko radionica u devet škola u BiH i kroz te radionice su pokrili negdje oko 3,5 hiljada svojih vršnjaka. Ovo je petodnevni kamp gdje želimo da obnovimo i produbimo znanje edukatora i na neki način da nagradimo same edukatore za njihov dobar rad tokom protekle godine dana. Tokom boravka u Fojnici ćemo posjetiti knjižnicu i muzej Franjevačkog samostana u Fojnici a imati ćemo kupanje u "Aquaparku" u Fojnici".

pretraga novosti :: arhiva novosti