Nova verzija sajta
Kafedžija Hamdo bio pretplatnik novina "Jugoslavenski list" davne 1937. godine
Hazim Čukle - Srijeda, 17.08.2011, 11:45
Pročitano 283 puta
Klikni za više fotografijaOpomena iz 1938.
Na području općine Fojnica ima nekoliko starih kuća koje su svaka za sebe posebna priča. Među najstarijim je svakako musafirhana ili Salihagića kuća, besplatno konačište koja je vjerovatno sagrađena u prvoj polovici 19. stoljeća u najstarijem dijelu Fojnice i koja je od 1950. stavljena pod zaštitu države i upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture Zavoda za zaštitu spomenika kulture Narodne Republike BiH u Sarajevu, međutim ona iz dana u dan sve više propada. Još jedna stara kuća u Fojnici nije odolila zubu vremena je uništena i srušena. Riječ je o kući porodice Hurem koja je po pričama starih ljudi sagrađena prije 80 i kusur godina te je nestala sa lica zemlje. Nalazila se na lijevoj obali rijeke Fojnice devet kilometara nizvodno od Fojnice prema Kiseljaku u naselju Šćitovo polje općina Fojnica. Za nju smo saznali tako što je jedan od potomaka te porodice Hurem našao u srušenoj kući dokumente među kojima je i opomena vlasniku te kuće i kafedžiji u njoj da nije redovno plaćao pretplatu za novine "Jugoslavenski list" koji je izlazio u Sarajevu kao jedan od listova u to doba koji su izlazili u Narodnoj Republici BiH.

Nihad Hurem sada penzioner, inače unuk tog kafedžije Hamde Hurema koji je živio i radio u toj kući, nam je pokazao tu opomenu, fotografije kakva je izgledala ta kuća, djedove dokumente i o svemu za Fojnica online ispričao: "Moj pradjed Mahmut je živio sa porodicom u Smajlovićima. Kasnije je tu živio i dedo Hamdo sa tri brata. Smajlovići su nekoliko kilometara udaljeni od ove kuće. Ovdje je po pričama starijih ljudi sagrađena kuća 1930. godine i dedo i njegova braća su tu dolazila iz Smajlovića i živila i ponovo se vraćali u Smajloviće. Mijenjali se u toj kući a dedo Hamdo je ostao tu da stalno živi sa nanom Fatimom i izrodili su 11 djece a u kući je imao kahvanu i bio je kafedžija. Kuća je imala podrum, kahvanu, bajtu i dvije sobe za spavanje koje su bile odvojene od kahvane, u potkrovlju kao čardak. Pored je bila zaravan gdje su putnici namjernici mogli ostaviti kola i konje a u prostorijama odmoriti i prenoćiti, nešto kao musafiri i musafirhana. Kahvana je prestala sa radom oko 1960. godine a kažu da je kuća kada je izgrađena bila pokrivena sa nečim kao crijep jer sam jedan komad našao na kome je pisalo 1940. godina. Moj otac Mustafa koji je rođen 1942. nije pamtio da je ova kuća prekrivana novim krovom. Kuća se srušila prije par godina i ja sam snimio njeno urušavanje. Poslije sam pregledao onako malo ima li kakvih dokumenata i našao sam neke lične dokumente djeda Hamde i ovu obavijest kao opomenu od 1. jula 1938. godine za plaćanje pretplate za novine "Jugoslavenski list" za koje moj dedo Hamdo kafedžija platio pretplatu za novine od 1/7 do 15/9 1937. godine a dug je iznosio 50 dinara. Obavještavaju ga da su primili novac od 70 Dinara kao dug za pretplatu tih novina u periodu 1/5 do 15/8 1936. godine otkad je on ponovo počeo primati te novine. Ove dokumente i nađeno u ovoj kući ću plastificirati i zaštiti od daljnjeg propadanja. Namjeravam počistiti srušenu kuću a možda tada nađem još nekih detalja koja podsjećaju na ta davna vremena".

pretraga novosti :: arhiva novosti