Nova verzija sajta
Posjeta "Maloj školi" u Varešu
Hazim Čukle - Utorak, 05.07.2011, 11:31
Pročitano 165 puta
Klikni za više fotografijaPosjeta Varešu
Fra Nikica Vujica gvardijan Franjevačkog samostana Duha svetoga u Fojnici je jedan od prvih inicijatora pomoći dječacima i djevojčicama "Male škole" koja se nalazi u Varešu. Akciju pomoći su podržali i prihvatili predstavnici turističke agencije "Vrankamen" Fojnica i grupa građana Fojnice u saradnji sa radio "Srce Fojnica" u Njemačkom gradu Nimbergu i pokrenuli akciju prikupljanja pomoći za djecu "Male škole" u Varešu kako bi im time uljepšali predstojeći katolički blagdane i svi naredni dani. Od Marine Šimunić, jedne od organizatora ove akcije koja je inače predstavnica turističke agencije "Vrankamen" Fojnica smo saznali da u Varešu postoji Ustanova za prihvat i odgoj djece kapaciteta 32 djece a u njoj je trenutno smjesteno 13-toro djece.

"Osnovna svha ove ustanove je prihvat siromašne odgojno zapuštene djece i djece bez odgovarajuće roditeljske brige da bi im se pomoglo u ostvarivanju cjelokupnog cjelovitog rasta i razvoja te usvajanja temeljnih ljudskih i duhovnih vrijednosti. Turistička agencija "Vrankamen" Fojnica i skupina Fojničana ponovo su pokrenuli akciju pomoći djeci bez roditeljske skrbi "Mala škola" u Varešu pod nazivom "Veliko srce za Malu školu" Vareš. Akcija se realizira u suradnji sa Radio srcem Fojnica iz Nunberga u Njemačkoj čiji su vlasnici Lucija i Anđelko Kalemušić rođeni Fojničani, koji su putem svojih emisija prezentirali ovu ustanovu kao i načine na koje je moguće pomoći ovoj djeci te konstantno u svome programu prate ovu akciju, ali su poduzeli i konkretne akcije sa našim iseljenicima diljem svijeta koji su njihovi stalni slušatelji. Uz pomoć domaćih elektronskih i tiskanih medija promocija ove akcija je tekla planirano i kod nas tako da je i dala solidne rezultate.

Nedavno su bračni par Lucija i Anđelko Kalemušić vlasnici "Radi srca Fojnica" posjetili rodnu Fojnicu i sa predstavnicima "Vrankamena" posjetili "Malu školu" u Varešu. Puni utisaka nisu mogli sakriti suze družeći se sa malom djecom "Male škole" u Varešu i sestrama koje brinu o toj djeci. Lucija Kalemušić nam je kazala da ovu akciju treba svakako nastaviti i da ona bude tokom cijele godine kako bi se uljepšao život i boravak ove djece u "Maloj školi" u Varešu. "Ovakvu toplinu, iskrene osmjehe, razdraganost i bezbrižnost unatoč teškim životnim pričama koje su pratile svako od ove djece zaista nigdje nisam vidjela. Sestre ih odgajaju da vole ljude, vole život, da budu svjesni svega toga što ovaj život nosi, i imam osjećaj da su puno sretnija djeca od djece većine nas koji odrastaju u normalnim obiteljima", riječi su Lucije Kalemušić. "Mala škola" koju vode časne sestre Franjevke trenutno se skrbi o 13 odgojno zapuštene djece dobi od 3 do 16 godina sa tendencijom daljeg popunjavanja. Njihove potrebe su velike a načini na koje se ljudi dobre volje mogu uključiti u akciju su direktnim kontaktom sa ustanovom na broj telefona +38732/848-020 na koji ćete dogovoriti vrstu pomoći i način realiziranja kao i uplatom novčanih donacija na transakcijski račun 3385702218683018 kod UniCredit bank, devizni račun 20013085101 IBAN BA: 393385704818684404 SWIFT UNCRBA 22." za Fojnica online je kazala Marina Šimunić predstavnica "Vrankamena" i jedna od pokretača akcije pomoći ovoj djeci.

pretraga novosti :: arhiva novosti