Nova verzija sajta
Studijska posjeta Zavodu "Bakovići" i naselju socijalnog stanovanja u Gojevićima
Hazim Čukle - Srijeda, 29.06.2011, 09:06
Pročitano 230 puta
Klikni za više fotografijaPrijem u Zavodu
U organizaciji UNHCR-a upriličena je studijska posjeta Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba "Bakovići" u Bakovićima i općini Fojnica. Bili su tu predstavnici općine Fojnica, predstavnici Ministarstva izbjeglih i raseljenih lica RS, predstavnici općina Doboj, Dervente, Modriće, CRS-a, UNHCR-a, Zavoda "Bakovići" Fojnica itd. Razlog ove posjete je da se na licu mjesta upoznaju sa pilot projektom "Socijalno stanovanje u BiH" koji je kao pilot projekat implementiran prije dvije godine na području oćine Fojnica gdje je izgrađeno naselje socijalnog stanovanja u naselju Gojevići općina Fojnica. U ovom naselju koje je pilot projekat "Socijalno stanovanje u BiH" sagrađeno sredstvima Vlade Kraljevine Holandije, institucija iz BiH i CRS-a je smješteno 18 stanara, od toga 6 bračnih parova i ostalo samaca iz Kiseljaka, Fojnice i Bugojna koji su bili u kolektivnim centrima.

Učesnicima ove posjete je u prostorijama Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba "Bakovići" predstavljen pilot projekt "Socijalnog stanovanja u BiH" koji je realizovan u općini Fojnica kao i reportaža o projektima socijalnog stanovanja nakon čega su uslijedila pitanja i diskusija. Nakon toga su svi zajedno posjetili naselje socijalnog stanovanja u Gojevićima jer taj projekt može poslužiti kao model za buduće projekte socijalnog stanovanja u BiH. Učesnici ove posjete mogli su se na licu mjesta uvjeriti i vidjeti kako taj projekt funkcioniše u praksi, da vide jedan projekat koji je implementiran, koji je zaživio, da se upoznaju sa korisnicima smještaja, vide kako je njima tu i iz prve ruke saznaju kako oni kao korisnici se tu osjećaju.

pretraga novosti :: arhiva novosti