Nova verzija sajta
Master plan razvoja turizma za SRC "Poljana"
Općina Fojnica - Ponedjeljak, 28.02.2011, 07:41
Pročitano 287 puta
Klikni za više fotografijaPoljana
Predmet istraživanja u Master planu je turizam i mogućnosti njegovog održivog razvoja na području Zimsko rekreacionog centra "Poljana" koji ima sve preduvjete da postane prepoznatljiva turistička destinacija.

Dakle, radi se o primijenjenom istraživanju koje mora poći od općeprihvaćenih spoznaja koje trebaju biti usmjerene na stvarne zahtjeve razvoja turizma turističke destinacije sa ciljem da se postave odrednice od vitalnog značenja za razvoj turizma ZRC "Poljana" i njegovo bolje pozicioniranje na nacionalnom i međunarodnom planu. Uvažavala se teza da je turizam metoda gospodarskog razvoja te da je potrebno usporedno sagledavati i druge faktore koji uvjetuju i omogućavaju razvoj: prirodni, kulturno historijski, društveni, gospodarski i sl...

Master plan razvoja turizma za SRC "Poljana" možete preuzeti ovdje (PDF, 17MB). Sadrži 223 stranice, 32 tablice, 243 slike i 2 grafikona.

pretraga novosti :: arhiva novosti