Nova verzija sajta
Posjeta udruženja iz Trebinja, Gacka i Bileće fojničkim zavodima
Hazim Čukle - Srijeda, 02.02.2011, 08:08
Pročitano 212 puta
Klikni za više fotografijaPosjeta zavodu
Krajem januara zavode za zbinjavanje mentalno invalidnih osoba "Bakovići" u Bakovićima i "Drin" u općini Fojnica su posjetili predstavnici Udruženja roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama "Sunce nam je zajedničko" iz Trebinja zajedno sa predstavnicima sličnih udruženja, iz Gacka Udruženje za posebnim potrebama "Rastimo zajedno" i Udruženje "Vedar osmijeh" iz Bileće u Republici Srpskoj. Četrdesetak članova ovih udruženja su u svom jednodnevnom boravku u zavodima "Bakovići" i "Drin" u Fojnici obišli prostore zavoda. Gosti su također od strane menadžmenta ova dva zavoda upoznati o životu i načinu rada u ovim ustanovama sa akcentom na radno okupacionu i fizikalnu terapiju korisnika zavoda kao i nove oblike smještaja u sklopu usluga Zavoda "Bakovići" i "Drin" Fojnica. Dogovorena je dalja saradnja, razmjena iskustava i uzvratna posjeta ovom udruženju u Trebinju od strane zavoda iz Fojnice.

Udruženje roditelja, djece i omladine sa posebnim potrebama "Sunce nam je zajedničko" iz Trebinja postoji 12 godine i osnovni cilj udruženja je pružanje svih oblika pomoći djeci i omladini sa posebnim potrebama. Kako nam je kazao izvršni direktor Udruženja "Sunce nam je zajedničko" iz Trebinja Mijat Šarović udruženje broji stotinu članova i postoji već trinaesta godina i za Fojnica online dodaje: "Posjeta zavodima u Fojnici je jedana od aktivnosti našeg udruženja ta razmjena iskustava koju sprovodimo kroz realizaciju projekta "Dnevni centri" što je način socijalne uključenosti djece i omladine sa posebnim potrebama u zajednici. Finansijer tog projekta je Fondacija za socijalno uključivanje na nivou BiH. Cilj tog projekta i čitavog našeg rada da se razviju oblici dnevnih centara tako da će u suštini osobe sa invaliditetom imati u svojoj lokalnoj zajednici razvijen neki oblik brige a najbolji je to način preko dnevnih centara gdje će oni zadovoljiti svoje potrebe i da ne moraju biti smješteni u ustanove zatvorenog tipa. U našoj delegaciji u Fojnici je bilo i profesionalaca i roditelja koji su htjeli da vide značaj i jednog i drugog načina zbrinjavanja. Naravno da je način zbrinjavanja u zajednici dosta bolji i humaniji jer to lice ostaje da živi uz svoju porodicu. Složili smo se svi da je prioritet brige pogotovu kad se radi o licima koja zahtjevaju pomoć drugog lica da se to razvije kroz stanovanje uz podršku kroz kuće, kroz manje centre kapaciteta 20-30 lica itd. Moj stav je da je položaj ovih osoba u BiH najgori u Evropi, nažalost uz dužno poštovanje pojedinaca nas koji pokušavamo da to učinimo gdje je moguće. Mi u Trebinju imamo veoma dobar primjer dobre saradnje lokalne zajednice i udruženja, naš se rad inače zasniva na partnerstvu između udruženja koja okupljaju roditelji te djece i institucija sistema prije svega Centra za socijalni rad".

pretraga novosti :: arhiva novosti